Skip to content

Net Brussel: De PVDA blijft heel bezorgd over het uitblijven van verduidelijkingen vanwege minister Maron

Net Brussel: De PVDA blijft heel bezorgd over het uitblijven van verduidelijkingen vanwege minister Maron

Ecolo-minister Alain Maron heeft woensdag in het Brussels Parlement het herschikkingsplan van Net Brussel voorgesteld. De PVDA blijft bezorgd over de afname van het aantal inzamelingen en de personeelskrimp. Youssef Handichi spreekt over gebrek aan transparantie: "de minister bleef opzettelijk vaag om het protest het zwijgen op te leggen."

 

De PVDA bekritiseert de redenering van de minister om het het aantal inzamelingen terug te dringen. Youssef Handichi: "De minister bleef meer dan vroeger op de vlakte. Hij bevestigt echter zijn redenering dat, aangezien er meer gesorteerd wordt, de regelmaat van de ophalingen van witte zakken zal moeten verminderen, zonder aan te geven wanneer of hoe. Voor ons is het onaanvaardbaar om de mensen met nog meer hygiëneproblemen op te zadelen. De mensen moeten hun afval minstens twee maal per week kunnen blijven aanbieden. Het aantal ophalingen van oranje zakken moet dus toenemen of er moeten collectieve voorzieningen komen, wat ook niet tot de plannen van de minister behoort. Wij verkiezen een echte logica van openbare dienstverlening, die beantwoordt aan de behoeften van de bevolking. Zo vechten we tegen onheuse praktijken."

Ten tweede blijft de PVDA bezorgd over de inkrimping van het personeel. Youssef Handichi: "Ook hier blijft de minister op de vlakte. Hij zegt nu dat er geen personeelsinkrimping komt, hoewel zijn eerdere verklaringen duidelijk maakten dat niet alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd verlengd zullen worden. Dit leidt tot in de feiten tot een personeelsinkrimping. De huidige arbeidsomstandigheden zijn al erg zwaar voor de arbeiders. We moeten erkennen hoe belastend dit werk is."

Youssef Handichi besluit: "Vandaag bleef de minister bijzonder vaag over alle grote kwesties. Hij wil duidelijk protest vermijden. Er is een totaal gebrek aan transparantie. We hebben, in tegenstelling tot de pers, nog steeds geen inzage in het plan. In geen geval laten we toe dat de minister dit plan uitvoert zonder dat we terugvechten. We herinneren er even aan dat we er in 2015 in slaagden de hervorming van mevrouw Laanan terug te dringen dankzij een campagne op het terrein en een petitie.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data