Skip to content

Moedige klimaatbeslissingen nemen: voor de PVDA staat de toekomst van de mensheid op het spel

De PVDA maakte van het klimaatdebat in het Brussels Parlement gebruik om haar prioriteiten inzake het klimaat voor te stellen. De inzet is zeer groot. De tijd van kleine maatregeltjes en initiatiefjes op kleine schaal is voorbij. Michael Verbauwhede, fractievoorzitter van de PVDA in het Brussels Parlement: "Indien we onder de 2°C opwarming willen blijven hebben we een bindend, ambitieus en goed gepland beleid nodig".

Alle studies gaan volgens Michaël Verbauwhede in dezelfde richting: "De situatie is kritiek. Indien we onze productiewijze op dezelfde manier verder zetten, zullen de gevolgen nog verergeren en zullen de meest fragiele bevolkingsgroepen de zwaarste kost van de klimaatsontwrichting betalen. Ook wat de luchtvervuiling betreft is de situatie zeer ernstig”. Michaël Verbauwhede hamert erop dat "honderden Brusselaars voortijdig sterven door blootstelling aan fijn stof".

De situatie is volgens de PVDA kritiek maar niet uitzichtloos. Het is mogelijk in de komende tien jaar de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof drastisch te verlagen. Michaël Verbauwhede: "Met die spirit moeten we naar de klimaatconferentie in Parijs trekken. We moeten juridisch bindende maatregelen nemen en geen marktmechanismen laten spelen die de problemen op een individuele manier willen oplossen en dus een nulimpact hebben. Campagnes als 'Click voor het klimaat' van de 4 (!) ministers van Leefmilieu zullen daar niets aan veranderen. De ministers moeten het nu dringend eens raken over een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40% tegen 2020 (t.o.v. 1990)." De PVDA vraagt ook ondersteuning van de vakbonden die vechten voor een sociaal rechtvaardige ecologische transitie. 

Michaël Verbauwhede: "Wat we nodig hebben is goedkoper openbaar vervoer. Wat we nodig hebben is een globaal plan voor de renovatie en isolatie van woningen en gebouwen. Wat we nodig hebben zijn openbare bedrijven voor hernieuwbare energie".

De volksvertegenwoordiger van de PVDA besluit zijn toespraak in het halfrond: "Als er niets verandert, wat gaat u dan zeggen tegen uw kinderen die lijden aan chronische bronchitis of astma? Wat zal u zeggen aan de toekomstige generaties die het meest te lijden zullen hebben onder de ontwrichting van het klimaat? Met welke excuses zal u dan aankomen? "Er was geen budget?", "Het TSCG weerhield ons ervan te investeren?", "Sorry maar we hebben onze toekomst overgelaten aan de multinationals?". We hebben het hier niet over gesjacher met budgetten, maar over gezondheid en zelfs de toekomst van de mensheid. Daarom roept de PVDA ook zo veel mogelijk Brusselaars op om mee te doen aan het volksprotest op de klimaatconferentie in Parijs op 29 november."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data