Skip to content

MIVB-tarieven: wie betaalt de rekening?

De PVDA is tegen de maandag op BX1 aangekondigde tariefverhoging van de MIVB voor de gebruikers. Voor de linkse partij is deze maatregel niet alleen asociaal maar ook tegen het milieu. In plaats van de gezinnen te ontmoedigen om gebruik te maken van het openbaar vervoer door de tarieven te verhogen, pleit de PVDA voor volledige kosteloosheid. Gefinancierd door een vast woon-werkbedrag, betaald door de grote ondernemingen van het Gewest.

Youssef Handichi, Brussels parlementslid van de PVDA: "Het is onaanvaardbaar om de tarieven van het openbaar vervoer te verhogen terwijl we voor ongeziene ecologische uitdagingen staan. De Brusselse regering kiest ervoor om gezinnen afkerig te maken door ze te laten betalen. Ze zouden eerder moeten worden aangemoedigd om de auto aan de kant te laten staan, met een door grote bedrijven gefinancierde volledige kosteloosheid."

De linkse partij wijst erop dat de tarieven van de MIVB over het algemeen veel sneller zijn gestegen dan de kosten van levensonderhoud sinds meer dan 15 jaar en dat het dus niet juist is dat de overheid over een "indexering" durft te spreken. Youssef Handichi: "De tarieven liggen nog altijd ver boven de inkomensevolutie. Er is geen reden om ze te indexeren. Praten over indexering is gewoon een manier om huishoudens de pil te laten slikken".

De PVDA wijst erop dat het volgens haar niet aan de gebruikers is om op te draaien voor de gedeeltelijke kosteloosheid voor jongeren onder de 25 en de 65-plussers die bij de MIVB zou worden ingevoerd. Youssef Handichi: "De tariefverhoging kan oplopen tot 3% en zelfs tot 19% voor tickets voor 1 reis. Een duidelijk asociale maatregel die iedereen zal treffen. We hadden al bij de besprekingen van de regionale begroting aangeklaagd dat de regering ervoor kiest om de gezinnen te laten betalen om de gedeeltelijke kosteloosheid te financieren. Zo zullen we van de automobilisten geen trouwe aanhangers van het openbaar vervoer maken. Het is aan de bedrijven om bij te dragen, zij veroorzaken immers een grootste deel van het verkeer in Brussel".

De PVDA herinnert eraan dat zij een volledige kosteloosheid voor alle gebruikers verdedigt en een financieringsmethode voorstelt die gebaseerd is op het Franse voorbeeld. Youssef Handichi: "In Duinkerke werkt de totale kosteloosheid. Tot 24% van de autoritten zouden vandaag per bus gebeuren. Een ecologische maar ook sociale maatregel. We willen ook in Brussel een gratis MIVB voor iedereen. En we willen dat de grootste werkgevers in het Gewest de maatregel financieren, via een vast woon-werkbedrag van 400 euro per werknemer. We hebben de regering al sinds maanden ons financieringsplan bezorgd, maar ze weigert het te bespreken terwijl het aantoont dat er andere keuzes mogelijk zijn".

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data