Skip to content

MIVB: PVDA wil een garantie van de regering dat de tarieven van de MIVB niet verhoogd zullen worden

Brieuc de Meeûs, directeur-generaal van de MIVB, vraagt compensatie voor het gratis openbaar vervoer van jongeren en senioren. Hij denkt daarvoor aan een verhoging van de tarieven. Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor de PVDA en voormalig buschauffeur bij de MIVB, dringt aan op een bijeenkomst van de infrastructuurcommissie begin volgende week. De PVDA zal in die commissie van minister Elke Van Den Brandt (Groen) een duidelijk engagement eisen om de tarieven van de MIVB niet te verhogen.

Youssef Handichi: „Er kan geen sprake van zijn dat de kosten voor de gratis mobiliteit van jongeren en senioren via een tariefverhoging gedragen wordt door de andere gebruikers of verhaald wordt op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de MIVB. Dit zou de kwaliteit van ons vervoer verminderen en het gebruik ervan ontmoedigen. Terwijl we net het omgekeerde moeten doen: zoveel mogelijk mensen overhalen om het openbaar vervoer te gebruiken. Gisteren nog hoorde ik van een echtpaar uit Brussel, mensen die sinds hun pensionering in Waals-Brabant wonen, de prijs die zij betalen om met de trein en de tram op bezoek te gaan bij hun dochter in Brussel: 37 €. Aan zo'n prijs moeten we niet verwonderd zijn als ze volgende keer met de auto gaan."

De voormalige buschauffeur van de MIVB dringt aan op een spoedige bijeenkomst van de infrastructuurcommissie. "Uiteindelijk is het de overheid die de tarieven van de MIVB bepaalt. Wij willen van minister Elke Van Den Brandt (Groen) een duidelijk engagement horen dat geen enkel tarief verhoogd zal worden tijdens deze legislatuur. De laatste keer dat Groen in de regering zat, van 2009 tot 2014, zijn de tarieven aanzienlijk gestegen. Wij willen garanties dat dit onder deze regering niet het geval zal zijn. Daarom willen we ook graag dat de directeur-generaal ons precies uitlegt wat de MIVB nodig heeft."

Het standpunt van de linkse partij is dat de overheid het openbaar vervoer naar behoren moet financieren. "De directeur-generaal eist terecht een vergoeding voor deze gedeeltelijke gratis dienstverlening. Wij zijn het daarentegen absoluut niet eens met zijn standpunt dat een openbare dienst moet draaien op inkomsten gegenereerd door tarieven betaald door de gebruikers ervan. Deze visie heeft in het verleden geleid tot het verhogen van het aandeel van de tarieven in het budget van de MIVB tot bijna 50%. Dankzij mobilisatie door onder meer de PVDA en onze aanwezigheid in het Brusselse Parlement sinds 2014, zijn deze tariefverhogingen in de periode 2014-2019 gestaakt"

De regering SP.A-Groen-OVLD wil de mensen laten betalen. De PVDA wil de bedrijven een bijdrage laten leveren.

"We hebben tijdens de onderhandelingen een alternatieve financiering voor het openbaar vervoer naar voren geschoven," aldus het parlementslid. "Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen op het vlak van klimaat en vervuiling, maar ook op het gebied van mobiliteit, hebben we een kwalitatief hoogstaand en gratis openbaar vervoer nodig. We hebben hiervoor een becijferd plan op tafel gelegd, waaruit blijkt dat een volledig gratis openbaar vervoer haalbaar is. In plaats van de factuur door te schuiven naar de gebruikers of werknemers van de MIVB stelt de PVDA voor de financiering te verzorgen door een veralgemening van de bijdrage voor het woon-werktraject voor alle bedrijven met minder dan 20 werknemers. Dat gebeurt nu al in andere steden die de stap gezet hebben om gratis openbaar vervoer aan te bieden, zoals Duinkerken en Aubagne in Frankrijk."