Skip to content

MIVB: De nieuwe tarieven zullen de meest trouwe abonnees treffen

De Raad van Bestuur van de MIVB stelt voor 2015 een verhoging voor van het maandelijks abonnement van 49 naar 50 euro (+ 2 %) en van het jaarlijks abonnement van 499 naar 520 euro (+ 4,2 %). De 10-rittenkaart Airport Line zal voortaan 32 euro kosten in plaats van 28 euro vandaag (+14 %). De andere tarieven blijven ongeveer onveranderd. Dit laat ons toe de conclusie te trekken dat de meest trouwe abonnees opnieuw de rekening zullen betalen. De Brusselaars die zich naar Zaventem verplaatsen om er te werken zien de tarieven ook verhogen.

De PVDA stelt dat de voorstellen voorgedragen door de Raad van Bestuur van de MIVB door het Brussels parlement verworpen moeten worden, dat het nodig is om de prijzen van het openbaar vervoer te bevriezen en gratis openbaar vervoer voor senioren terug in te voeren. Als het Brussels parlement het voorstel van de Raad van Bestuur volgt, zal de kost voor de reizigers opnieuw verhogen.

De tarieven die reeds zeer hoog zijn nogmaals verhogen is een onredelijke en contraproductieve politiek. We hebben net meer openbaar vervoer en lagere tarieven nodig om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, de druk van het autoverkeer te verminderen en de levenskwaliteit en het milieu te verbeteren.

De prijs van het ticket speelt een belangrijke rol in de keuze voor het openbaar vervoer. Een studie in het kader van de week van de mobiliteit heeft aangetoond dat 80% van de ondervraagde personen stelt dat de prijs van het ticket en het abonnement een beslissende rol speelt in de keuze voor het openbaar vervoer.

Een studie (2010) van Astrid De Witte en Cathy Macharis toont aan dat sterk gereduceerde tarieven, of zelfs kosteloosheid, beslissende factoren zijn om afstand te nemen van de auto. Hun studie toont de mogelijkheid aan om 52% van de autogebruikers aan te trekken naar het openbaar vervoer. Een andere belangrijke factor is een comfortabel, goed ontwikkeld en snel vervoersaanbod.

Onlangs heeft De Lijn een studie uitgebracht die aantoont dat een verhoging van de tarieven met 1% het aantal reizigers met 1% doet afnemen. Ten gevolge van de tariefverhogingen en diverse bezuinigingen komt De Lijn vandaag tot de vaststelling dat het aantal reizigers verminderd is sinds 2010. In 2015 verwacht de lijn een vermindering van 4,8 miljoen reizigers.

Laten we ook even opmerken dat de tevredenheidsbarometer van de MIVB sinds 2 jaar blijft stagneren op 6,6 op 10, een resultaat dat onvoldoende is. De ontevredenheid over de prijs speelt een belangrijke rol voor de Brusselaars die de bussen, trams en metro’s dagelijks gebruiken.

Dure tickets zijn trouwens niet de beste manier om de gebruiksvriendelijkheid en de werkomstandigheden van de bestuurders van de MIVB te verbeteren. De chauffeurs stellen dat de verhoging van de tarieven een bron is van verbale agressie en woordenwisselingen, van vele werkongevallen tijdens de controles in de metro, enz.

Deze nieuwe verhoging van de prijs van het Brussels openbaar vervoer sluit aan bij de verhogingen van voorgaande jaren. Sinds 2011, op een periode van 3 jaar, zijn de prijzen met 10 % gestegen. Sinds 2004 is de prijs van één ticket, toen 1,20 euro, meer dan verdubbeld, tot 2,50 euro vandaag.

In de plaats van een tarievenpolitiek aan te moedigen die de prijs van het openbaar vervoer vermindert, blijft de regering Vervoort in de continuïteit: Het akkoord van de nieuwe meerderheid 2014-19 voorziet om zich precies aan het beheerscontract van de MIVB, die een verhoging van de prijzen met 2 % bovenop de index (inflatie) toelaat, te houden. Daarom dat in het akkoord van de regering slechts werd gesteld dat… het behoud van de tarieven “bestudeerd” zou worden. De regering spreekt echter over “het gewestelijk openbaar vervoer als spil van de mobiliteitsstrategie”. En verder: “Er dienen zich op dit vlak tal van uitdagingen aan waaraan we het hoofd moeten bieden, zoals de strijd tegen de verkeersoverlast, de verlaging van de druk van het autoverkeer in de woonwijken, de verbetering van de levenskwaliteit ondanks een toenemend aantal verplaatsingen en de beperking van de impact van de vervoersector op het leefmilieu”. (Regeerverklaring 2014-2019, p. 52 en 53.)

De Brusselse regering is vandaag veraf van een «mobiliteitsbeleid dat toegankelijk is voor het grootste aantal». We evolueren steeds verder weg van een mobiliteit die voor iedereen gegarandeerd is. De regering Vervoort begraaft de beloftes van PS, Ecolo en cdH in 2009, om te streven naar gratis openbaar vervoer en om een universeel recht tot mobiliteit aan iedereen te bieden.

De PVDA stelt aan het Brussels parlement voor om elke verhoging van de tarieven te verwerpen, de MIVB-tarieven in 2015 te bevriezen en de kosteloosheid van het openbaar vervoer voor 65-plussers terug in te voeren.

De PVDA vraagt ook een denkgroep op te starten die tot doel zou hebben de alternatieve financieringen om tot een veralgemeend gratis openbaar vervoer in Brussel en België te komen, te bestuderen. De denkgroep zou eveneens de rol hebben de voordelen die de kosteloosheid van het openbaar vervoer zou hebben op de mobiliteit, gezondheid en veiligheid te bestuderen.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data