Skip to content

Minister Weyts stuurt leraren met kluitje in het riet. Noodplan PVDA om lerarentekort aan te pakken blijft actueel.

Het lerarentekort in de Nederlandstalige scholen blijft schrijnend. Woensdag, 20 april, manifesteerden een groep leerkrachten opnieuw voor het kabinet van Ben Weyts, minister van Onderwijs. Brussels PVDA-parlementslid Jan Busselen vindt dat de Vlaamse minister te weinig doet om het probleem echt aan te pakken en vraagt aan collegelid Sven Gatz om extra maatregelen te nemen. 

Woensdag, 19 april, manifesteerden 40 leraren voor het kabinet van Ben Weyts, minister van Onderwijs. “Leraren vallen uit, zorgleraren moeten inspringen waardoor leerlingen de nodige ondersteuning missen. Het onderwijsveld in Brussel zit permanent met de handen in het haar.” zegt Jan Busselen, Brussels PVDA-parlementslid. “De leraren zijn duidelijk: wij staan in de kou zeggen ze.” Ze verenigen zich in de facebookgroep “Help! Ben mijn leraar kweyt!” en voeren actie voor meer middelen.  

In december kondigde minister Weyts meer investeringen aan om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken voor zij-instromers.“De maatregelen zijn  duidelijk druppels op een hete plaat.” zegt Busselen.  Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts liet weten dat de N-VA-minister nu eenmaal geen zilveren kogel heeft om met een welgemikt schot het lerarentekort te doen verdwijnen. “Een zwak antwoord en vooral een gemakkelijke manier om zich van zijn verantwoordelijkheid te ontdoen.” reageert Busselen. “Ergens is dit probleem inderdaad het gevolg van jarenlange onderwaardering van het lerarenberoep. Maar Ben Weyts slaagt er niet in om hier verandering in te brengen, integendeel.” 

Al in november lanceerde PVDA een noodplan met meer investeringen in het lerarenplatform, een betere aanvangsbegeleiding en een nodige herwaardering van het beroep met betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De drie centrale punten zijn aandacht voor startende leerkrachten, netoverschrijdende samenwerking en de herwaardering van het lerarenberoep. “Aan collegelid Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs in het VGC-college, vragen we om een netoverschrijdende samenwerking op poten te zetten in Brussel. Hiermee kan je de tekorten in verschillende scholen voor gelijkaardige vakken oplijsten over de netten heen. Dat creëert de mogelijkheid om een vervangingspool op poten te zetten, voornamelijk voor de middelbare scholen. Leraren met een deeltijds ingevuld rooster kunnen dan ingezet worden en meer uren opnemen. Tegelijkertijd worden er meer scholen uit de nood geholpen.” stelt Busselen voor. 

Verder vindt Busselen ook dat de afschaffing van het hoofddoekenverbod om het lerarentekort aan te pakken een piste is om te onderzoeken. “We zitten echt in een noodsituatie waarbij een slechte politiek beheer ervoor zorgt dat het recht op kwalitatief onderwijs op de helling wordt gezet. Op zo’n moment stel je prioriteiten en haal je alles uit de kast om onderwijs te garanderen. Een aantal jonge vrouwen studeren nu af als leerkracht maar kunnen niet aan het werk door het hoofddoekenverbod. Daarom vragen we de afschaffing van het verbod.”

Minister Gatz beloofde in oktober de helft van het lerarentekort weg te werken tegen eind 2021. Maar ook daar wordt duidelijk dat de genomen maatregelen ruim onvoldoende zijn.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data