Skip to content

Minder auto's is inzetten op aantrekkelijk en gratis vervoer in plaats van de aandeelhouders van private parkeergarages rijk te maken

Minder auto's is inzetten op aantrekkelijk en gratis vervoer in plaats van de aandeelhouders van private parkeergarages rijk te maken

De Brusselse regering (Groen-SP.A-Open VLD) kondigt in haar algemene beleidsverklaring aan dat ze tegen 2030 65.000 parkeerplaatsen op de weg wil afschaffen en de parkeertarieven wil verhogen om het aantal auto's in de openbare ruimte te verminderen. Welk doel wil de regering daarmee bereiken? Automobilisten aanmoedigen om de ondergrondse parkings te gebruiken, die meestal in privéhanden zijn en hogere tarieven aanrekenen. Om het aantal auto's in Brussel echt te verminderen en tegelijkertijd iets te doen aan de klimaatcrisis stelt de PVDA voor om het aanbod aan openbaar vervoer uit te breiden en gratis te maken. Daarnaast moeten er publieke parkeerterreinen geopend worden.

Een antisociale maatregel die mensen met lage en gemiddelde inkomens hard treft


Binnenkort zal parkeren op straat voorbehouden zijn aan een minderheid die zich de hoge tarieven kan veroorloven. Want onder de regering Groen-SP.A-Open VLD zal parkeren langs de openbare weg meer kosten dan parkeren in een parkeergarage... De regering zegt de alomtegenwoordigheid van auto's op de baan aan te willen pakken, maar in de realiteit zullen enkel de gezinnen met lage- en gemiddelde inkomens door de stijging van de tarieven getroffen worden. Mensen met een hoog inkomen zullen daarentegen kunnen blijven rijden en parkeren waar ze maar willen.
De automobilisten die door deze maatregel worden getroffen, zullen hun heil moeten zoeken in de parkeergarages, die in Brussel voornamelijk worden uitgebaat door grote ondernemingen die nu al hoge prijzen aanrekenen. Het resultaat is dat de "gemiddelde" automobilisten hun koopkracht opnieuw zien dalen omdat de parkeerkosten voor hen zullen exploderen.
Dat is een asociale manier om het aantal wagens in Brussel te verminderen. Experts van de ULB bevestigen in Le Soir dat een vermindering van het aantal parkeerplaatsen slechts effect heeft als tegelijkertijd ook het aanbod van het openbaar vervoer uitgebreid wordt. Deze regeringsbeslissing zal dus slechts een beperkte impact hebben op het aantal auto's, maar zal wel degelijk gevoeld worden in het gezinsbudget. Een reële impact op de luchtvervuiling of de doorstroming van het verkeer is daarentegen geenszins gegarandeerd. Er zullen minder auto's op straat geparkeerd staan, maar er zullen er nog steeds evenveel rondrijden en de luchtkwaliteit zal nog even slecht zijn. In hetzelfde artikel van Le Soir twijfelt een professor mobiliteit van de Université Saint-Louis of er automatisch minder files zullen zijn door de vermindering van parkeerplaatsen op de openbare weg.

Een bewonersabonnement voor de parking onder het Spiegelplein in
Jette kost € 123 per kwartaal


Geprivatiseerde parkeerterreinen: een visie gedeeld door alle regeringspartijen


Zowat overal in Brussel worden er ondergrondse parkeergarages bijgebouwd. Deze projecten
worden vaak gestart in het kader van de uitbreiding van voetgangerszones in de openbare ruimte, die tot doel hebben de stad aangenamer te maken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Momenteel worden er parkeergarages gebouwd onder het Dapperheidsplein in Anderlecht (PS-Ecolo) en het Lehonplein in Schaarbeek (Defi-Ecolo). In Jette werd al een parkeergarage aangelegd onder het Spiegelplein: ze wordt uitgebaat door de multinational Apcoa (die ook geselecteerd werd voor het project in Anderlecht). Voor de PVDA kan deze winstlogica niet door de beugel. In de eerste plaats omdat het doel blijft om auto's aan te trekken naar Brussel, wat nog altijd vervuiling en files met zich mee zal brengen. Maar daarnaast wordt de goedkope of zelfs gratis jaarlijkse parkeerkaart (dit is nog altijd het geval in Anderlecht) van de bewoners afgeschaft en moeten ze een abonnement van € 123 per drie maanden betalen - de prijs die Apcoa in Jette aanrekent.


Het resultaat: deze nieuwe ontwikkelingsprojecten in de openbare ruimte leiden niet tot een significante vermindering van het aantal auto's in Brussel en hebben niet tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze vervangen enkel de voor de bewoners betaalbare publieke uitbating van het parkeren door een dure en - voor de aandeelhouders - winstgevende privé-uitbating.

Hoe verminder je echt het autogebruik? Door het aanbod aan openbaar vervoer uit te breiden en gratis te maken.


Het is zowel voor de mobiliteit als voor het klimaat en de luchtkwaliteit belangrijk om het aantal verplaatsingen met de wagen binnen de stad te verminderen. Er zijn twee mogelijkheden om de huidige alomtegenwoordigheid van de auto in de openbare
ruimte te beperken:
1. Door automobilisten uit de arbeidersklasse en de middenklasse financieel te belasten en hun koopkracht bijgevolg te verkleinen tot een deel uiteindelijk afstapt van de auto als vervoermiddel, ongeacht de noodzaak van de auto. Tot dan zal het voor hen zeer moeilijk worden gemaakt om te rijden en een parkeerplaats te vinden. Dit is het beleid dat de huidige meerderheid voorstaat.
2. Door de burgers met effectief doeltreffende en sociale maatregelen aansporen af te
stappen van de auto als stedelijk vervoersmiddel. Dat is het beleid dat de PVDA voorstaat.
Om dat doel te bereiken moeten we het openbaar vervoer aantrekkelijker en democratischer maken dan de auto: het aantal lijnen, de frequentie en de kwaliteit moeten worden verbeterd en het openbaar vervoer moet gratis worden. Dat is niet alleen een maatregel die een duidelijke boodschap geeft en perfect haalbaar is, het is ook een essentiële stap om gedragsverandering te bewerkstelligen. Gratis openbaar vervoer heeft zijn waarde al bewezen in Franse steden zoals Duinkerken en Aubagne, waar een aanzienlijke toename in het gebruik van het openbaar vervoer en een afname van het autogebruik werden vastgesteld sinds de invoering van de maatregel. De PVDA wil dat ook De Lijn en TEC gratis worden in en rond Brussel, met als doel een globale mobiliteit te ontwikkelen.
Naast het openbaar vervoer wil de PVDA ook actieve manieren van verplaatsing stimuleren: wandelen en fietsen. Als we mensen willen overtuigen om korte afstanden niet met de wagen af te leggen, moeten we de veiligheid voor voetgangers en fietsers in de stad vergroten en veilige fietsstallingen voorzien. Dit impliceert ook dat de ruimte op de openbare weg niet langer gedeeld moet worden door auto's, fietsers en voetgangers.

 

Welke sociale oplossing stelt de PVDA voor?


De parkeergarages openstellen voor de bewoners. Het kan soms tijd kosten vóór mensen hun mentaliteit en gedrag veranderen. Het heeft geen zin om te doen alsof de auto niet meer bestaat en te geloven dat mensen van de ene op de andere dag hun auto zullen verkopen. Daarnaast blijft het een gegeven dat veel gezinnen hun auto nodig hebben om redenen als het woon- werkverkeer, het gebrek aan nutsvoorzieningen als kinderopvang en dokter in de buurt of het gebrek aan plaats in de school. Werknemers die op werven werken of in shifts werken in industriezones, mensen die nachtwerk doen in de horeca, ... hebben niet altijd de mogelijkheid om met het openbaar vervoer of de fiets op hun werkplaats te raken. Zolang die situatie niet verandert, moeten die mensen hun auto's kunnen parkeren zonder bankroet te gaan.
Daarom stelt de PVDA voor om de bestaande parkeergarages toegankelijk te maken voor de inwoners van de stad, om zo het creëren van nieuwe parkeerplaatsen te beperken. De PVDA stelt voor dat het gewestelijke agentschap parking.brussels hiervoor extra werknemers aanwerft.

 • Dit houdt in dat de parkeerterreinen van supermarkten 's avonds en 's nachts gratis
  worden, zodat de bewoners er gemakkelijk kunnen parkeren zonder dat ze 30 minuten
  moeten rondrijden op zoek naar een plaats (een praktijk die veel luchtvervuiling
  veroorzaakt).
 • Daarnaast zijn er honderden ongebruikte parkeerplaatsen in Brussel (verbonden aan
  kantoren of woningen): maar in plaats van die gratis ter beschikking te stellen van de
  bewoners, zijn ze in handen van bedrijven zoals Bepark, Mypark, ... die hun zakken vullen
  door ongebruikte parkeerplaatsen te verhuren. De PVDA stelt voor dat parking.brussels dit
  beheer overneemt.
 • Ten derde wil PVDA dat de grote parkings niet langer door de privésector worden
  uitgebaat maar door het agentschap parking.brussels, om zo parkeerplaatsen aan te bieden aan de omwonenden en een reële controle te krijgen op de planning van het overgrote deel van parkeerplaatsen in de stad.

We moeten het openbaar vervoer aantrekkelijker en democratischer
maken dan de auto.


Of je nu voor of tegen de auto bent, parkeren blijft een noodzaak voor een groot deel van de
Brusselaars. Zulke noden mogen niet uitgebuit worden in een logica van winstbejag, maar moeten beantwoord worden met een dienst van algemeen belang. De PVDA wil ook een focus op parkeerterreinen in de periferie van het Gewest die rechtstreeks bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Op die manier kunnen automobilisten hun auto een hele dag laten staan zonder dat het hen een cent kost en elke plek in Brussel bereiken met een verbeterd aanbod aan openbaar vervoer.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data