Skip to content

Lokaal bestuur: de PVDA verzet zich tegen de ondoorzichtigheid van de toekomstige loonsverhoging voor burgemeesters

Lokaal bestuur: de PVDA verzet zich tegen de ondoorzichtigheid van de toekomstige loonsverhoging voor burgemeesters

De commissie van het Brusselse parlement heeft dinsdag gesproken over een hervorming van het lokaal bestuur goedgekeurd. Deze hervorming voorziet in de decumul van bepaalde mandaten en geeft de regering daarnaast de bevoegdheid om de nieuwe bezoldigingen van de burgemeesters en schepenen vast te stellen, zonder tussenkomst van het parlement. De PVDA is voorstander van de decumul en de vermindering van het aantal schepenen. Maar de partij is zeer bezorgd over het gebrek aan democratische controle op de te verwachten toekomstige loonsverhogingen voor burgemeesters, gezien de lekken in de pers in oktober. De PVDA wijst ook op een "dubbele moraal" bij de zeer geringe loonsverhogingen die uiteindelijk aan het gemeentepersoneel zijn toegekend.

Francis Dagrin, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brusselse parlement, steunde de artikelen van deze hervorming die voorzien in decumul en vermindering van het aantal schepenen. Maar hij is erg bezorgd over een andere maatregel: "Enkele maanden geleden vernamen wij dat de regering besprekingen voerde over een verhoging van de salarissen van de burgemeesters, een volgens sommige scenario's aanzienlijke opslag. Vandaag hebben de meerderheidspartijen PS-Ecolo-Défi besloten dat deze discussie niet meer in het parlement, maar rechtstreeks binnen de regering zal worden gevoerd. Dat betekent dat er geen openbaar debat of stemming meer over deze kwestie zal plaatsvinden! Toch wel straf eigenlijk: de traditionele partijen zullen hoogstwaarschijnlijk in alle ondoorzichtigheid loonsverhogingen aan zichzelf toekennen, maar tegelijkertijd hebben zij slechts schoorvoetend een luttele verhoging van 2% toegekend aan het gemeentepersoneel in de laagste loonschalen, na drie jaar van vakbondsstrijd..."

Hij vervolgt: "De hervorming voorziet ook in de invoering van nieuwe uittredingsvergoedingen voor burgemeesters en schepenen, en in een verdere verhoging van het presentiegeld. Kortom, het blijken met name nieuwe extraatjes voor de politieke klasse, terwijl de bevolking steeds meer aan koopkracht moet inleveren."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data