Skip to content

Kilometertaks : de PVDA vraagt het interfederaal technisch rapport openbaar te maken om er een debat over te kunnen voeren

Kilometertaks : de PVDA vraagt het interfederaal technisch rapport openbaar te maken om er een debat over te kunnen voeren

Dit weekend meldde de pers dat de expertengroep van de verschillende entiteiten van het land zonet de laatste hand gelegd had aan zijn technisch rapport over de kilometerheffing. De PVDA dringt erop aan dat het document openbaar gemaakt wordt en dat er in de commissie een debat over plaatsvindt.

 

Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement: " Een technisch document van dergelijk belang moet openbaar zijn. Het maatschappelijk middenveld en de parlementsleden moeten kunnen deelnemen aan een echt openbaar debat over deze kwestie. Dit is des te meer noodzakelijk omdat het rapport belangrijke informatie bevat die in tegenspraak is met het discours van de Brusselse regering. Zo zouden de Brusselaars meer moeten betalen dan vandaag. Het rapport zou ook rekening houden met de verkeerscongestie buiten Brussel, waarover de Brusselse regering uiteraard zwijgt... In het Brussels Parlement zullen we inzage vragen in het document en ook een debat in de commissie vragen."


Hij besluit: "Voor de PVDA moet het project van de kilometerheffing worden opgegeven. Voortgaande op wat we in de pers kunnen lezen, lijkt het rapport de kritiek van de PVDA te bevestigen. Zo zou de kilometerheffing het autoverkeer vooral verplaatsen naar de rand en ook in de tijd. Bovendien is deze heffing, die vooral gebaseerd is op het autogebruik tijdens de spitsuren in plaats van op de reële mobiliteitsbehoeften en -middelen, sociaal onrechtvaardig. Van een verkeersbelasting die tot nog toe 200 miljoen opbracht, zouden we naar een kilometerheffing gaan die 420 miljoen zou opbrengen, uit de zakken van de werknemers en waarvan 250 miljoen van de Brusselaars. Dit is een fikse belastingverhoging op de rug van arbeiders die niet zonder auto kunnen. Wij steunen de strijd tegen klimaatverandering en voor een betere luchtkwaliteit, in de eerste plaats door een efficiënt, democratisch en milieuvriendelijk openbaar vervoer te ontwikkelen. Dit is iets anders dan onrechtvaardige belastingen heffen die mensen afhouden van de noodzakelijke strijd voor het milieu."

 

Teken de petitie tegen de kilometertaks op https://www.pvda.be/stop_kilometertaks_brussel

 

 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data