Skip to content

In Brussel staan 5000 sociale woningen leeg: een falen van de Brusselse regering, zegt de PVDA

In Brussel staan 5000 sociale woningen leeg: een falen van de Brusselse regering, zegt de PVDA

4.945 sociale woningen staan leeg door gebrek aan renovatie. Een zeer verontrustend cijfer dat de staatssecretaris voor huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) gaf in antwoord op een vraag van de PVDA. Volgens Françoise De Smedt, PVDA-fractieleidster in het Brussels parlement, bewijst dit record van bijna 5.000 leegstaande woningen dat de Brusselse regering geen maatregelen neemt om de wooncrisis het hoofd te bieden. Ze eist een dringende verhoging van de financiële en personele middelen voor de renovatie van deze woningen.

Op 30/06/2022 stonden er in Brussel 4.945 sociale woningen leeg, zo blijkt uit een antwoord van het kabinet van staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou aan volksvertegenwoordigster Françoise De Smedt (PVDA). Een cijfer dat de PVDA-fractieleidster niet onberoerd laat: "Het is een schande! Hoe kan men zo veel sociale woningen laten leegstaan terwijl de wachtlijst voor sociale woningen elk jaar groeit en alle records breekt? Er staan 52.000 gezinnen ingeschreven, de gemiddelde wachttijd bedraagt 12 jaar, het is gewoonweg niet te rechtvaardigen om deze woningen te laten leegstaan.

De linkse volksvertegenwoordigster ziet de evolutie van de cijfers door de jaren heen als een bewijs van het falen van het huisvestingsbeleid van de Brusselse regering: "Er staan nu 775 woningen meer leeg dan twee jaar geleden en zelfs 1.261 meer dan vier jaar geleden, onder andere door gebrek aan renovatie. Als de Brusselse regering haar doelstelling om sociale woningen te renoveren en opnieuw te verhuren volledig had laten varen, zou dit hetzelfde resultaat hebben opgeleverd." Françoise De Smedt vraagt zich af: "Wat doet Nawal Ben Hamou? De Brusselse regering had in haar algemene beleidsverklaring te kennen gegeven dat zij de renovatie van alle sociale woningen wilde opvoeren."

De PVDA-volksvertegenwoordigster vraagt de Brusselse regering dringend te investeren in een doeltreffend renovatiebeleid voor sociale woningen. Françoise De Smedt besluit: "We moeten dringend meer financiële en personele middelen inzetten. Dit zou kunnen gebeuren via het Beliris-fonds, dat onder meer als taak heeft sociale woningen te renoveren."