Skip to content

IEB (Inter-Environnement Bruxelles): besparingen op rug van verenigingen brengt democratie in gevaar

Door te besparen in het Brusselse verenigingsleven bedreigt de regering deze peiler van onze democratie. Inter-Environnement Bruxelles is een onafhankelijke vereniging. Zij verenigt 80 wijkcomités en bewonersgroeperingen die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit in Brussel. Het beleid van budgettaire bezuinigingen raakt IEB extra hard, gezien de vereniging 50% in plaats van de voorziene 15% van haar subsidies verliest.

IEB wordt geviseerd omwille van de kritische rol die zij speelt ten opzichte van het regeringsbeleid. Deze vereniging is gekend voor haar kritische analyses van de beleidsmaatregelen van het Gewest, zoals bijv. het woonbeleid en in het bijzonder het sociale woonbeleid, of de gentrificatie, het MoBIB-project, en de 'citymarketing' in het algemeen.

Die kritische rol is nodig in een gezonde democratie. Voor volksvertegenwoordiger Mathilde El Bakri (PVDA*PTBVDA) is “het vereniginsleven aanvallen hetzelfde als onze democratie aanvallen”.Het voorbeeld van IEB is emblematisch voor een maatschappijvisie waarbinnen maatschappelijke organisaties het regeringsbeleid niet in vraag mogen stellen.

Deze morgen interpelleerde PTB*PVDA volksvertegenwoordiger Mathilde El Bakri de Minister van Leefmilieu Céline Frémault over deze beslissing die ingaat tegen de autonomie en het goede functioneren van ons verenigingsleven.
Het antwoord van de Minister kon niet duidelijker zijn: het gaat op het “rationaliseren van de openbare financiën” en het afbouwen van de “programma's die minder prioritair worden geacht” of “die minder in de lijn liggen van de regeringsprioriteiten”. Argumenten die de expertise en het terreinwerk van het hele verenigingsleven van tafel vegen.

Voor de PVDA ondermijnt deze logica de geloofwaardigheid van de Brusselse regering wanneer zij het heeft over het garanderen van een goede democratische werking van onze maatschappij. De vermindering van de globale subsidies voor het verenigingsleven met 15% of de beperking van de 'ACS-jobs' kaderen in een frontale aanval op het verenigingsleven. “Maatschappelijke organisaties zijn niet zomaar een aanhangsel. Zij maken deel uit van het hart van onze democratie en het is de taak van de politiekers dat te verdedigen”, gaat Mathilde El Bakri verder.

In plaats daarvan beslist de Brusselse regering het verenigingsleven vleugellam te maken. Een beslissing die nog maar eens toont hoe de Brusselse regering zichzelf opsluit in de besparingslogica.
Voor de PVDA is is het verenigingsleven een vitale tak van de democratie, de burgerparticipatie,de sensibilisering en de mobilisatie tegen maatregelen die ingaan tegen de sociale doelen die deze verenigingen zich stellen. De financiering van verenigingen moet gegarandeerd worden, en zeker van diegene die een kritische kijk op de regeringsmaatregelen kunnen werpen.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data