Skip to content

Huisvesting: de regering belooft een ambitieus plan, dat niet in de begroting is opgenomen!

Gisteren discussieerde de commissie huisvesting over haar budget. De Brusselse regering beweert ambitieuzer dan ooit te zijn. Voor de PVDA verraden de begrotingscijfers de  échte ambities die de overheid toont in haar 'noodplan voor sociale woningbouw'. Voor de bouw van sociale woningen in 2020 is slechts 5,2 miljoen extra vrijgemaakt. Dat komt neer op de bouw van minder dan 30 nieuwe woningen extra in vergelijking met de vorige jaren.

PVDA-fractieleidster Françoise De Smedt reageert: "De regering maakt zich sterk dat het budget voor huisvesting is toegenomen. Maar als je het van dichtbij bekijkt, maakt het voorziene bedrag voor 2020 de bouw van slechts dertig sociale woningen méér mogelijk in vergelijking met de voorgaande jaren. Waar is de ambitie om aan de bestaande noden te voldoen? Met een gemiddelde van 140 woningen per jaar duurt het nog 300 jaar vooraleer de 43.000 gezinnen die wachten op een sociale woning geholpen zijn!"

Françoise De Smedt wijst op de belangrijkste cijfers: "Al 15 jaar bouwt de regio slechts gemiddeld 110 sociale woningen per jaar. Als we daarvan de huizen aftrekken die uit het aanbod moesten worden verwijderd, komen we tot het trieste record van 446 nieuwe sociale woningen sinds 2012." En verder merkt ze op: "De ambitie van de regering is ongeloofwaardig. Staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) kondigde gisteren aan dat in 2020 235 woningen zullen worden opgeleverd. Inclusief een deel dat in voorgaande jaren al in aanbouw was. Waar is de ambitie?"

Françoise De Smedt maakt de vergelijking met wat elders gebeurt: "Helsinki, de hoofdstad van Finland, bouwde in 2018 1.781 nieuwe sociale woningen. Dat is tien keer meer dan het gemiddelde in Brussel de voorbije jaren! Helsinki voorziet voor de komende jaren in 7.000 publieke woningen per jaar, inclusief meer dan 3.800 sociale woningen per jaar. Dat noem ik ambitie! En dat voor een stad die veel kleiner is dan Brussel, met  750.000 inwoners. De gezinnen in Brussel wachten op echte oplossingen. Momenteel hebben ze geen andere keuze dan in grotere armoede terecht te komen omdat ze op de privé-markt moeten huren”.

De staatssecretaris schuift andere oplossingen naar voor om de huisvestingscrisis op te lossen: huurtoeslag, sociale woningmaatschappijen, huurovereenkomsten... Françoise De Smedt reageerde daar gisteren op tijdens de commissievergadering: "De bedragen voor de huursubsidie blijven in 2020 vrijwel dezelfde als in 2019. Ook hier is er geen oplossing. Wat de AIS betreft, beseffen de grote ontwikkelaars dat de overheid hen met dit systeem een goed rendement garandeert en zij nemen ook dit deel van de markt in. En we hebben geen enkele garantie dat investeringen in AIS strikt voorbehouden worden aan de kleine eigenaars die dit nodig hebben”.

Over de veel geprezen huurconventie: "Waarom blijven partijen als PS, Ecolo of Défi zich verzetten tegen een bindend huurrooster om de privé-markt te omkaderen? De staatssecretaris herhaalde meermaals dat de begroting krap is. Wij komen met een voorstel dat niets kost aan de overheid en de meerderheid van de gezinnen in Brussel zou kunnen helpen. Maar deze partijen willen dit niet. Dat is alweer een gemiste kans om snel te kunnen optreden. De PVDA zal opnieuw een voorstel tot verordening indienen om het huurplan bindend te maken."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data