Skip to content

Het Klimaatplan van de Brusselse regering : verplichte renovatie zal gezinnen verder in armoede duwen, zegt de PVDA

Het Klimaatplan van de Brusselse regering : verplichte renovatie zal gezinnen verder in armoede duwen, zegt de PVDA

De Brusselse regering wil vaart zetten achter de isolatie van woningen en stelt renovatiesubsidies voor om haar klimaatdoelstellingen te halen en de energiearmoede terug te dringen. Volgens de PVDA blijkt uit de cijfers dat vooral de rijkste gemeenten die steun binnenrijven. Het klimaatplan van de regering zal deze ongelijkheden nog vergroten, aldus de linkse partij. Zij pleit voor een alternatief systeem, een derdebetalersregeling, zoals in Duitsland.

Volgens Bruno Bauwens, PVDA-parlementslid in het Brussels Parlement, gaat met het huidige systeem van isolatie- en renovatiepremies de hulp niet naar degenen die dat het meeste nodig hebben: "Ten eerste komt er heel wat bij kijken om de premies aan te vragen. Maar bovenal dekken ze niet al kosten en zijn ze daardoor te laag voor veel mensen, die in slecht geïsoleerde huizen wonen en niet het geld hebben om de resterende bedragen te betalen. De Brusselse politicus geeft een gedetailleerd overzicht van de door de regering verstrekte cijfers: "Concreet hebben de zes gemeenten waar de huishoudens met de hoogste inkomens wonen, de afgelopen drie jaar bijna 30% méér steun ontvangen dan de zes gemeenten waar de huishoudens met de laagste inkomens wonen, voor een bevolking die bijna half zo groot is."

Het nieuwe klimaatplan van de Brusselse regering zal de situatie niet verbeteren, aldus Bruno Bauwens: "Het zal de isolatieongelijkheid vergroten en gezinnen verarmen. Enerzijds zal het nadelig zijn voor huiseigenaars met een laag inkomen die het zich niet kunnen veroorloven de bedragen voor te schieten die nodig zijn om de subsidies te krijgen en hun huizen te isoleren. En voor huurders die in slecht geïsoleerde huizen wonen, is de kans groot dat hun verhuurders zullen beslissen de huur te verhogen als gevolg van de verplichte renovaties." De linkse politicus is niet overtuigd van de waarborgen die de Brusselse regering beweert te geven : "Alain Maron beweert de explosie van de huurprijzen te zullen voorkomen door verhuurders te helpen die zich ertoe verbinden het huurprijzenrooster te respecteren, maar dit gebeurt alleen op vrijwillige basis."

Het parlementslid vindt dat er een alternatief systeem moet komen: "We moeten het energieverbruik van de Brusselse woningen en de rekeningen van de huishoudens verlagen. Wij kunnen ons laten inspireren door de derdebetalersregeling in Duitsland, die het dankzij een openbare bank mogelijk heeft gemaakt duizenden woningen te renoveren. Er hoeft geen geld te worden voorgeschoten om met de werkzaamheden te beginnen, en het wordt dankzij de gerealiseerde besparingen beetje bij beetje terugbetaald". Hij besluit: "Wat ten slotte vooral nodig is, is een bindend huurcontrolesysteem om te voorkomen dat verhuurders onder het voorwendsel van renovaties de huren ten onrechte verhogen en meer welgestelde gezinnen aantrekken."

Bronnen: Antwoorden op de schriftelijke vragen van 19/01/21 en 03/03/22

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data