Skip to content

Hervorming afvalinzameling: PVDA hekelt “geheime” hervorming

Hervorming afvalinzameling: PVDA hekelt “geheime” hervorming

Over minder dan een maand gaan de eerste 10 Brusselse gemeenten over op één enkele ophaling van witte vuilniszakken per week. Andere veranderingen: in sommige straten moet je de vuilbak 's avonds buiten zetten en in andere straten dan weer niet, terwijl de oranje zak verplicht wordt. Het PTB hekelt het gebrek aan communicatie van de regering over deze hervorming en stelt vast dat maar weinig mensen ervan op de hoogte zijn. En ondertussen bestaat het risico dat de Brusselse straten nog vuiler worden.

Volgens PVDA parlementslid Bruno Bauwens, zal de hervorming van minister Alain Maron (Ecolo), die één enkele ophaling per week van witte en oranje vuilnisbakken invoert, het leven van de Brusselaars bemoeilijken en de stad nog vuiler maken dan ze nu al is. “Natuurlijk moeten we beter sorteren, want momenteel gaat er te veel afval naar de verbrandingsoven. Maar de hervorming van Alain Maron is wél bijna onmogelijk voor al die Brusselaars die in een kleine flat zonder buitenruimte wonen. 7 dagen lang een vuilbak in je keuken met luiers, etensresten en kattenbakvulling, dat zorgt voor dieren en ratten én veel stank", legt het linkse parlementslid uit. Hij vervolgt: "Ik weet zeker dat we méér sluikstorten zullen zien in de straten.” Volgens het PTB-parlementslid wordt deze mening gedeeld door de Brusselse afvalophalers: "Velen van hen zijn ook bezorgd over het extra gewicht dat ze zullen moeten dragen op de wekelijkse ophaling van de witte zak.”

Voor Bruno Bauwens is er nog te veel onduidelijkheid over de hervorming van de afvalophaling. "We zien dat heel weinig mensen op de hoogte zijn van de veranderingen die eraan komen. Bewoners hebben zelfs geen brief in hun brievenbus gekregen, en de communicatie via sociale netwerken werkt duidelijk niet of bestaat gewoon niet. Minder dan 1 maand voordat de hervorming in werking treedt, heeft niemand een precies plan voor de gemeente waar ze wonen. Wijzigingen in de dienstregelingen zijn gepland, sommige straten zullen ‘s nachts opgehaald worden, maar het is niet bekend wanneer en waar. En wat met mensen die laat werken ? Terwijl de hervorming niet gekend is, maakt de PVDA-afgevaardigde zich zorgen over het repressieve aspect dat wél is aangekondigd: "Alain Maron voorziet al boetes voor overtredingen en die boetes zijn zwaar. Het is onfatsoenlijk om mensen te straffen die niet op de hoogte zijn”.

Bruno Bauwens stelt een alternatief plan voor: "Er zouden minimaal twee keer per week ophalingen van de witte en oranje zak moeten zijn". Het PVDA-parlementslid laat zich ook inspireren door voorbeelden uit grote Europese steden en gaat verder: "In sommige dichtbevolkte wijken van Barcelona komen de vuilnismannen zelfs elke dag. We willen systemen ontwikkelen van containers in de straten, liefst onder de grond, zoals in Amsterdam of Barcelona, waar mensen hun afval in kunnen doen wanneer dat nodig is. Dan is er nooit meer een verkeerde dag om je vuilnis buiten te zetten. Dat zou een échte oplossing voor Brussel zijn", vatte het linkse parlementslid samen. Hij besluit: "De minister zou zich beter concentreren op de verpakkingsindustrie, waartegen op Brussels niveau nog steeds geen maatregelen genomen werden door de minister.”