Skip to content

Grondregie

Grondregie

De PVDA vergeleek de huurprijzen van de Grondregie van Brussel stad met de prijzen die zouden gelden wanneer er  enkel met de inflatie rekening zou gehouden worden. Het resultaat spreekt boekdelen: De huurprijzen van de woningen van de Grondregie werkt de snelle stijging van de prijzen op de Brusselse huurmarkt mee in de hand. PVDA stelt een bindend huurraster voor dat de woonspeculatie onder controle wil brengen. Ook de woningen van de Grondregie zouden dalen met 15% volgens het huurrooster van PVDA.

Er is een wooncrisis in het Brussels Gewest. 43 000 families staan op de wachtlijsten voor een sociale woning. Sinds 2005 stegen de huurprijzen gemiddeld met 19% boven de levensduurte. Niet verwonderlijk, het zijn de grondspeculanten en grote bouwpromotoren die de huurprijzen de hoogte in jagen. Nu blijkt dat de Grondregie van Brussel stad de stijging van de huurprijzen mee v

Voor de PVDA moet de overheid, ook op lokaal niveau, optreden om het recht op wonen te waarborgen. Een ambitieus politiek project dat de huurprijzen doet dalen, zal niet alleen openbare woningen moeten bouwen en renoveren, maar ook maatregelen treffen om de private en publieke huurprijzen te omkaderen.

Jan Busselen, PVDA-lijsttrekker voor het Brussels parlement : « Bewoners van de Grondregie klagen dat de prijzen snel stijgen. Iemand vertelde me ook dat een appartement boven hen al een jaar leegstaat omdat het veel te duur is. Dat kan je moeilijk begrijpen. Dit zou vermeden kunnen worden indien de overheid zelf het goede voorbeeld gaf en haar eigen huurprijzen zou omkaderen om ze te doen dalen. »

De stad Brussel, de grootste eigenaar van woningen in het Gewest, past geen omkadering toe, wat nochtans een onmiddellijk effect zou kunnen hebben. De PVDA vergeleek de gemiddelde huurprijzen van de Grondregie van Brussel stad in 2018 met de huurprijzen die zouden gelden moest het bindend huurrooster van de PVDA toegepast worden. Dit rooster houdt in dat de huurprijzen sinds 2005 alleen de inflatie zouden gevolgd hebben. En het resultaat is duidelijk: onze huurprijzen zijn 15% lager, ongeacht het type appartement.

Jan Busselen: « Indien het bindend rooster van de PVDA werd toegepast, zou voor een gezin met kinderen, in een appartement van 2 of 3 kamers, de huur dalen van 743 euro naar 629 euro, maandelijks een verschil van 114 euro. Bij een appartement van 3 kamers daalt de huur zelfs met 200 euro per maand. »

« De stad Brussel moet het goede voorbeeld geven en het bindend rooster toepassen op de huurprijzen van de Grondregie. De stijging van de huurprijzen van de stad Brussel vermindert de koopkracht van huurders van één of twee kamers met zowat 1368 euro per jaar. De PVDA wil aan deze gezinnen die koopkracht teruggeven.

We kunnen niet aanvaarden dat in een rijk Gewest zoals het onze, gezinnen in onzekerheid leven omwille van de huur. Een omkadering van de huurprijzen van de Grondregie zou ook een gunstig effect hebben op de andere vastgoedprijzen. Het zou de huurprijzen in het algemeen drukken, ook die van de privé. »

 

 

Te lezen: Becijferde studie met vergelijking huurprijzen Grondregie stad Brussel en PVDA-rooster

Verschil in huurprijs tussen de Grondregie en het PVDA-rooster

Uit de tabel hieronder komt naar voor dat de gemiddelde huurprijs :

van een één-kamer appartement van de Grondregie 10,94% hoger ligt dan de huurprijs van 2005 verhoogd met de inflatie alleen, van een twee-kamer appartement van de Grondregie 15,34% hoger ligt dan de huurprijs van 2005 verhoogd met de inflatie alleen, van een drie-kamer appartement van de Grondregie 23,8% hoger ligt dan de huurprijs van 2005 verhoogd met de inflatie alleen.

Type appartement

PVDA-rooster 2018 (euro)

Grondregie 2018 (euro)

Verschil in %

Studio

461

468

1,5

App 1

521

585

10,94

App 2

629

743

15,34

App 3

640

840

23,81

 

Legende tabel :

1e kolom : type appartement van de Grondregie. Er zijn 4 types appartementen : een studio, een één-kamer appartement, een twee-kamer en een 3-kamer appartement. In de panden van de Grondregie zijn er ook vier- en vijf-kamer appartementen, maar onze studie herneemt alleen de appartementen van studio tot appartement 3+. 

2e kolom : PVDA-rooster voor huurprijzen (2018) : deze kolom geeft de waarde van de huurprijzen weer die de Grondregie zou moeten toepassen als de huurprijzen gewoon de inflatiestijging zouden gevolgd hebben sinds 2005. 

3e kolom : huurprijzen Grondregie 2018 : deze kolom geeft de gemiddelde huurprijs van alle appartementen van de Grondregie (middenklasse woningen, inkomensgebonden middenklasse woningen; wijkcontract woningen) per type appartement (studio, App 1, App2 en App3) voor 2018. 

Ter informatie, voor elke “woningklasse” zijn er 6 types van appartementen (van studio tot App 5). Er zijn in totaal 3.566 woningen van de Grondregie in 2018 (van studio tot App 5) : waarvan 2.439 middenklasse, 723 inkomensgebonden middenklasse en 409 met een wijkcontract. (De “middenklasse” zijn de duurste en de wijkcontracten de goedkoopste). 

4e kolom : verschil in % (tussen 2005 geïndexeerd en de Grondregie) : deze kolom herneemt het verschil in huurprijzen tussen die van de Grondregie en onze rooster in percentages voor 2018 . Bv: de gemiddelde huur voor een twee-kamer appartement ligt bij de Grondregie 15,34% hoger dan bij onze rooster. 

 

Het huurverschil tussen de Regie en het PVDA-rooster van de PVDA

Zoals blijkt uit onderstaande tabel (je vindt meer details in de uitleg bij de tabellen) is de gemiddelde huurprijs:

van appartementen met 1 slaapkamer van de Regie 10,94% hoger dan de huurprijs van 2005 als die gewoon gelijke tred met de inflatie zou hebben gehouden. 

van appartementen met 2 slaapkamers van de Regie 15,34% hoger dan de huurprijs van 2005 als die gewoon gelijke tred met de inflatie zou hebben gehouden. 

van appartementen met 3 slaapkamers van de Regie 23,8% hoger is dan de huurprijs van 2005 als die gewoon gelijke tred met de inflatie zou hebben gehouden.

 

Type appartement

PVDA-rooster 2018 (euro’s)

Huren Regie 2018 (euro’s)

Verschil in %

Studio

461

468

1,5

App 1 slp

521

585

10,94

App 2 slp

629

743

15,34

App 3 slp

640

840

23,81

 

Uitleg bij de tabellen:

1ste kolom: type appartement van de Regie: Er zijn 4 soorten appartementen: de studio, het appartement met 1 slaapkamer, het appartement met 2 slaapkamers en het appartement met 3 slaapkamers. In de gebouwen van de Regie zijn er ook appartementen met 4 en 5 slaapkamers, maar onze rekenmachine houdt alleen rekening met appartementen die gaan van een studio tot een appartement met 3 slaapkamers.

2de kolom: huurrooster van de PVDA (2018): toont de huurwaarde die de Regie zou moeten toepassen als de huren gewoon gelijke tred met de inflatie vanaf 2005 hadden gehouden. 

3de kolom: Huur van de Regie 2018: geeft de gemiddelde huurprijs aan van alle appartementen van de Regie (middenklasse woningen; middenklasse woningen met inkomensvoorwaarden; woningen via buurtcontracten) per type appartement (studio, App 1 slp, App 2 slp en App 3 slp) voor het jaar 2018.

Ter informatie: voor elke “woningcategorie” zijn er 6 soorten appartementen (van studio tot App 5 slp). In 2018 bezit de Regie in totaal 3566 wooneenheden (van studio tot App 5 slp): waaronder 2439 middenklasse, 723 middenklasse met inkomensvoorwaarden en 409 woningen met wijkcontracten. (De “middenklasse” is de duurste en de buurtcontracten de goedkoopste).

4de kolom: verschil in % (tussen 2005 geïndexeerd en gereguleerd ): toont het procentuele verschil in huurprijzen tussen deze van de Regie en die van ons rooster voor 2018. Voorbeeld: De gemiddelde huurprijs van appartementen met 2 slaapkamers van de Regie is 15,34% hoger dan die van ons rooster.

 

Het totale huurverschil tussen de Regie en ons rooster, alle typen appartementen tezamen.

Uit onderstaande tabel blijkt dat voor de 4 typen appartementen (studio tot en met App 3 slp) tezamen de huren van de Regie in 2018 (alle wooncategegorieën tezamen) 15,03% hoger liggen dan de huren die in ons rooster berekend zijn.

 

Type appartement

Aantal appartementen

Totale huurmassa volgens het PVDA-rooster 2018 (euro’s)

Totale huurmassa van de Regie 2018 (euro’s)

Verschil in %

Studio

410

189010

191880

1,496

App 1 slp

1034

538714

604890

10,940

App 2 slp

1368

860472

1016424

15,343

App 3 slp

644

412160

540960

23,810

Totaal

3456

2000356

2354154

15,029

 

Uitleg bij de tabellen:

1ste kolom: type appartement: zie uitleg bij de eerste tabel

2de kolom: aantal appartementen: omvat het totaal aantal appartementen van alle categorieën (middenklasse, middenklasse met inkomensvoorwaarden en woningen via buurtcontracten) voor de 4 typen appartementen (Studio tot App 3 slp).

3de kolom: huurmassa volgens het PVDA-rooster: toont de opbrengst van het aantal appartementen met de huurprijs volgens het PVDA-rooster (de geïndexeerde waarde van 2005) voor elk type appartement. Voorbeeld: Voor een studio is de totale huurmassa gelijk aan het aantal appartementen (410) vermenigvuldigd met de huur van het PVDA-rooster (461€) (terug te vinden in de eerste tabel), wat dus gelijk is aan 189.010 €.

4de kolom: totale huurmassa van de Regie in 2018: toont de opbrengst van het aantal appartementen met de gemiddelde huurprijs van de Regie in 2018 voor elk type appartement. Voorbeeld: Voor de studio is de totale huurprijs gelijk aan het aantal appartementen (410) vermenigvuldigd met de gemiddelde huurprijs van de studio's van de Regie (468 €: zie eerste tabel), die gelijk is aan 191.880 €. (NB: in de eerste tabel is de huur van de rekenmachine afgerond, dus 468€).

5de kolom; verschil in %: geeft het percentageverschil aan tussen de totale huurmassa van de Regie en die volgens ons rooster. Een voorbeeld bij het totaal: de totale huurmassa van de Regie (2.354.154 €) is 15,03% hoger dan die van onze geïndexeerde calculator (2.000.356 €).

 

  

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data