Skip to content

Globaal veiligheids- en preventieplan : "De regering negeert de aanbevelingen die in het parlement werden goedgekeurd"

Globaal veiligheids- en preventieplan :

Afgelopen dinsdag presenteerde de minister-president zijn globaal veiligheids- en preventieplan voor de komende jaren aan het Brussels Parlement. Volgens de PVDA houdt dit plan geen rekening met de aanbevelingen aangaande het probleem van de relatie tussen politie en burgers die het Parlement zelf enkele maanden geleden goedkeurde. De linkse partij heeft ook kritiek op het gebrek aan verandering en middelen voor preventie. De minister-president gaf geen antwoord op de vele vragen.

PVDA-volksvertegenwoordigster Leïla Lahssaini reageert op het globale veiligheids- en preventieplan van de Brusselse regering: "Waar zijn de belangrijkste aanbevelingen gebleven die het parlement na alle hoorzittingen over het probleem van de relatie tussen politie en burger goedkeurde?Ik vond niets terug over de uitdaging om meer Brusselse kandidaten bij de politie aan te werven, of om het beroep van wijkagent te herwaarderen, of over het verzoek om uitgebreidere antiracistische opleidingen, over de verbetering van de dispatching met betrekking tot noodoproepen, over de oprichting van onafhankelijke vertrouwenscellen in elke politiezone. De PVDA vond die aanbevelingen al ontoereikend gezien de urgentie om het probleem van het politiegeweld en het gebrek aan vertrouwen in de politie aan te pakken, maar hier ontbreken zelfs de aanbevelingen die door de meerderheidspartijen zijn goedgekeurd! Waar blijft de koerswijziging die na de stemming over die aanbevelingen beloofd werd?"

Wat de inhoud betreft, betreurt de linkse volksvertegenwoordigster het gebrek aan maatregelen om het probleem van mishandeling en geweld door de politie aan te pakken: "In het licht van de actualiteit ontkennen vandaag nog weinigen de problemen van structureel geweld bij de politie. De problematiek is zo ernstig dat voor het eerst zelfs een politievakbond en twee korpschefs van twee grote politiezones die in de pers erkenden. Door de Covid-crisis werden de problemen tussen burgers en politie blootgelegd en verscherpt. Met name door de rol die de politie kreeg om de Covid-regels te handhaven die voortdurend veranderen, vaak niet coherent zijn en erg slecht gecommuniceerd worden. En ondertussen wordt in de volksbuurten steeds meer repressief opgetreden, zoals blijkt uit de studie van de Liga voor Mensenrechten," vervolgt Leïla Lahssaini.

De PVDA betreurt ook dat preventie geen voorrang krijgt boven repressie. Leila Lahssaini: "Hoe zit het overigens met de nodigde middelen voor preventie? Er wordt gezegd dat men de voorkeur wil geven aan een preventieve aanpak, maar men houdt vast aan dezelfde oude recepten en er worden geen extra financiële of personele middelen vrijgemaakt. Aan de ene kant zijn er de "orde- en gezagshandhavers" die steeds meer gericht zijn op repressie, terwijl aan de andere kant medewerkers zonder de nodige middelen op pad worden gestuurd om aan preventie te doen. Als er geen koerswijziging is, zal de situatie alleen maar verergeren, terwijl iedereen alarm slaat. Iedereen heeft recht op veiligheid. Er moet een rechtvaardig en doeltreffend beleid komen."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data