Skip to content

Geen COVID-onderzoekscommissie: het Brusselse Parlement verwerpt het voorstel van de PVDA

Geen COVID-onderzoekscommissie: het Brusselse Parlement verwerpt het voorstel van de PVDA

Vanmiddag onderzocht het Brusselse Parlement in een commissie het voorstel van de PVDA om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten in verband met de aanpak van de COVID-crisis in de hoofdstedelijke rusthuizen. De meerderheid verwierp de tekst van de linkse partij en gaf de voorkeur aan een bijzondere commissie, zonder inhoud en met beperkte bevoegdheden.

"In Brussel heeft het coronavirus lelijk huisgehouden in rust- en verzorgingstehuizen", aldus Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brusselse Parlement. "In onze hoofdstad hebben een duizendtal bewoners en bewoonsters het leven verloren ten gevolge van het virus. Aan evenveel rouwende families zijn we moreel verplicht volledige opheldering te verschaffen over wat er gebeurd is. Deze transparantie zijn we ook verschuldigd aan het personeel dat onder erbarmelijke omstandigheden naar het front gestuurd is. Gebrek aan beschermend materiaal, laattijdige screening, verwarring in de richtlijnen, ... Om zoveel mogelijk lessen te trekken voor de toekomst was een onderzoekscommissie echt nodig."


"Een parlementaire onderzoekscommissie heeft duidelijke voordelen tegenover een bijzondere commissie waarvoor de meerderheid heeft gekozen", vervolgt de fractieleidster. "Ze beschikt over onderzoeksbevoegdheden waardoor getuigen verklaringen kunnen afleggen onder ede en de commissieleden kunnen beschikken over alle documenten die ze nuttig achten. Dit instrument is veel effectiever dan een bijzondere commissie die het onderzoek en de onderzoeksdaden niet zo ver laat gaan. Het voorkomt ook dat de getuigen onder druk gezet worden."


Françoise De Smedt betreurt ook de inhoud van de tekst die vandaag door de meerderheid is goedgekeurd: "Dit voorstel is leeg en beslaat amper een anderhalve pagina. Het geeft geen duidelijke richtlijnen voor het verloop van de werkzaamheden en specificeert niet de onderwerpen die in de commissie besproken zullen worden. Het bepaalt ook niet dat de politieke verantwoordelijkheden onderzocht moeten worden. Kortom, er wordt geen enkel bijzonder aandachtspunt vermeld en we lopen het risico enorm veel tijd te verliezen met bijkomstigheden. We werden gewaar dat de meerderheid wou vermijden om over het kernprobleem te praten, namelijk de situatie in de rusthuizen, en dat men de zaak onder de mat wil vegen."


Hier vindt u het voorstel dat naar het Brusselse Parlement gestuurd is met het verzoek om een onderzoekscommissie op te richten.