Skip to content

Geen covid-crisis voor de aandeelhouders van VW die 2,4 miljard aan dividenden binnenrijven

Geen covid-crisis voor de aandeelhouders van VW die 2,4 miljard aan dividenden binnenrijven

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van VW op woensdag 30 september kregen de aandeelhouders 2,4 miljard euro aan dividenden uitgedeeld op basis van de winsten van 2019. Aan de ene kant worden miljarden dividenden uitgedeeld en lijkt er geen sprake te zijn van een covid-crisis. Aan de andere kant kondigt VW het verlies van 9500 banen aan bij dochteronderneming Man, 1000 banen bij dochteronderneming Bentley en 7000 banen in Duitsland.

(c) DIE LINKE Nordrhein-Westfalen / Flickr

41.329€ winst per Audi werknemer in 2019

Deze dividenden hebben een bittere nasmaak voor de werknemers van VW en zijn dochterondernemingen. Want gezien de wereldwijde daling van de autoverkoop vrezen zij voor de toekomst van hun jobs. Dat VW in 2019 een winst van 3,273 miljard1 kon maken, is te danken aan zijn 670.000 werknemers. In het bijzonder aan Audi, de dochteronderneming van VW. In 2019 was Audi namelijk goed voor 3,725 miljard euro winst die werd doorgesluisd naar de VW-groep. Elke Audi-werknemer heeft individueel 41.329 euro bijgedragen aan de winst die Audi genereerde voor VW.

Hoe deze bedreigde banen redden?

Door de dalende verkoop en de wereldwijde daling van de productie worden banen bedreigd. Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van VW in september 2020 bedankte CEO Diess de 670.000 werknemers van Volkswagen "die vooral tijdens de coronacrisis hun capaciteiten hebben bewezen"2. Maar de werknemers verkiezen jobs boven schouderklopjes. VW Duitsland heeft al een plan aangekondigd waarbij er 7.000 Duitse banen dreigen te verdwijnen om de toekomstige dividenden van de aandeelhouders veilig te stellen3. In het andere kamp heeft de vakbond IG Metall, die meer dan 2,3 miljoen leden vertegenwoordigt, op 15 augustus het voorstel gelanceerd voor een 4-daagse werkweek4. Op die manier kunnen een maximum aantal banen in de metaal- en automobielsector gegarandeerd blijven. Ook in België schuiven vakbonden werktijdverkorting naar voor als antwoord op de covidcrisis, zoals het ABVV onlangs nog deed in zijn Manifest5. Met het oog op de komende crisis zijn arbeidsherverdeling en collectieve arbeidsduurvermindering de enige realistische oplossingen. De vraag zal zijn: met of zonder behoud van loon?

De 4-daagse week met behoud van loon? Dat is mogelijk

Aanvankelijk was VW van plan om in 2019 bijna de gehele winst van 3,273 miljard uit te keren aan de aandeelhouders. Maar met de covidcrisis werd uiteindelijk "slechts" 2,418 miljard euro aan dividend uitgekeerd. 855 miljoen bleef in het bedrijf om de gevolgen van de covidcrisis op te vangen. De vraag is echer waarvoor dit bedrag wordt gebruikt. Om banen te redden, of om de overgang naar elektrische auto’s te betalen waar VW naar streeft? Het bedrag vertegenwoordigt 1276€/werknemer of 1,276 miljoen per 1000 werknemers. Dit geld kan geïnvesteerd worden in het redden van banen en het behoud van de lonen door het verminderen van de arbeidstijd.
VW boert niet slecht. Tijdens de algemene vergadering van 30 september zegt VW dat het optimistisch is en het jaar 2020 af zal sluiten met een positief bedrijfsresultaat, ondanks de covidcrisis6. VW zit op een berg cash van 42,692 miljard7. Minder dan 10% van dit bedrag is voldoende om de vierdaagse werkweek in te voeren met behoud van loon voor alle 670.000 werknemers.

Ook de aandeelhouders moeten een inspanning doen

Deze cijfers bewijzen dat er geld is. De cruciale vraag is of de VW-arbeiders erin zullen slagen om een krachtsverhouding op te bouwen waarmee ze VW kunnen dwingen een deel van dit geld te gebruiken voor een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon. In de crisis heeft de Duitse staat miljarden euro's geïnvesteerd om de werkgelegenheid te behouden via de "Kurzarbeit", de Duitse tijdelijke werkloosheid. Duitse werknemers hebben door deze tijdelijke werkloosheid miljarden euro's verloren, terwijl ze de continuïteit van de productie onder moeilijke omstandigheden verzekerden. Nu is het aan de aandeelhouders om zich in te spannen.

 

1Proposal on the appropriation of net profit, ANNUAL REPORT 2019ANNUAL REPORT 2019, Volkswagen Aktiengesellschaft, p130

2https://www.volkswagenag.com/en/news/2020/09/annual-general-meeting-volkswagen-confirms-outlook-for-2020.html

3https://uk.reuters.com/article/us-volkswagen-jobs-osterloh/volkswagens-labour-chief-rules-out-four-day-week-to-save-jobs-idUKKBN25W0Y4

4https://www.reuters.com/article/us-germany-labour-idUSKCN25B0FG

5https://www.fgtb.be/-/la-crise-du-coronavirus-et-apres-manifeste-de-la-fgtb

6https://www.volkswagenag.com/en/news/2020/09/annual-general-meeting-volkswagen-confirms-outlook-for-2020.html

7http://www.mirador-multinationales.be/

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data