Skip to content

Geen beroep tegen de uitspraak in de MIVB-zaak: de PVDA is opgelucht voor de eiser

Na meer dan zes weken chaos heeft de regering eindelijk de knoop doorgehakt: de MIVB zal niet in beroep gaan tegen het vonnis dat haar veroordeelde wegens discriminatie bij de aanwerving van een werkneemster omdat die een hoofddoek droeg. De PVDA is opgelucht voor de eiser, maar is teleurgesteld dat de regering de MIVB vraagt haar arbeidsreglement te wijzigen om voor bepaalde functies te mogen blijven discrimineren.

Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement: "De regering heeft uiteindelijk ingestemd met de beslissing van het bestuur van de MIVB om niet in beroep te gaan, waardoor er een einde is gekomen aan de beproeving van de eiser. We zijn tevreden dat de MIVB het been niet stijf houdt."

Maar de linkse volksvertegenwoordiger is teleurgesteld over het door de regering aangekondigde compromis: "Hoewel ze niet in beroep gaat, zal ze vrouwen die een hoofddoek dragen blijven uitsluiten van gezagsfuncties en van contacten met het publiek. Terwijl voor ons emancipatie wordt bereikt door werk en ook door toegang tot gezagsfuncties. Ons beginsel is dat neutraliteit zich uit in het gedrag en de dienstverlening aan het publiek, niet door uiterlijke tekenen. Er bestaan positieve en inclusieve voorbeelden elders: bij de politie in Engeland en Australië, maar ook bij de gemeentediensten in Gent. De Gentse burgemeester - een liberaal - legt uit dat dit geen enkel probleem vormt en dat het het politieke spel van extreemrechts de pas heeft afgesneden."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data