Skip to content

een afvalophaling afschaffen en sluikstorten willen bestrijden is zowel brandweerman als brandstichter willen zijn

een afvalophaling afschaffen en sluikstorten willen bestrijden is zowel brandweerman als brandstichter willen zijn

Deze week legt Ecolo-minister Alain Maron het Brussels Parlement een ordonnantie voor die de strijd tegen sluikstorten in de hoofdstad moet opvoeren. De PVDA is van mening dat als de regering doorgaat met haar beslissing om een vuilnisophaling per week af te schaffen, deze sancties niet tot een schonere stad zullen leiden.

"Brussel is veel te vuil en niemand kan ontkennen dat er vaak sprake is van onverantwoordelijk gedrag. In dat geval moeten er sancties worden opgelegd", zegt Brussels PVDA-parlementslid Bruno Bauwens. Hij vervolgt: "We hebben allemaal recht op een schone en gezonde stad, en daarbij hoort ook respect voor het milieu". Maar de linkse volksvertegenwoordiger denkt dat sancties alleen Brussel niet schoner zullen maken. Hij gaat nog verder en spreekt over tegenstrijdige politiek: "De minister kan niet beweren dat Brussel schoner zal worden en tegelijkertijd een vuilnisophaling schrappen."

Het plan Clean.Brussels van minister Alain Maron voorziet in een vermindering van de ophaling van witte zakken tot één keer per week: "Dit betekent dat mensen hun zak een hele week in hun appartement moeten bewaren. Als je in een kleine woning woont zonder buitenruimte, is dit een echt probleem. Dit zal er voor zorgen dat nog meer mensen hun afval buiten zullen zetten op momenten dat de vrachtwagen niet langskomt. Het plan van de minister omvat ook de verplichting om een oranje zak te gebruiken voor organisch afval: "Vier verschillende zakken in een klein appartement zal voor veel mensen onmogelijk zijn", voegt Bruno Bauwens eraan toe. Voor het PVDA-parlementslid is het duidelijk dat degenen die de plannen maken in een groot huis of een groot appartement wonen. Mensen dwingen om een week lang stinkend, druipend afval in een klein appartement te bewaren getuigt van een gebrek aan begrip voor de situatie waarin veel mensen leven.

De PVDA verdedigt een lokaal netheidsplan. Bruno Bauwens: "We moeten de twee witte vuilniszakken per week behouden. Tegelijkertijd stellen wij voor om - zoals Frankrijk en andere landen doen - een systeem van lokale containers te ontwikkelen, waarbij mensen hun zakken kunnen deponeren en in hun eigen straat sorteren. In plaats van de ophaling te beperken, moeten we de mogelijkheden uitbreiden, dicht bij de mensen, zodat degenen die een schone stad willen, een bijdrage kunnen leveren". Hij vervolgt: "Mensen die grofvuil willen weggooien, moeten dit gemakkelijker kunnen doen. Momenteel heeft één op de twee Brusselaars geen auto om naar het recyclagepark te gaan. Om hen te helpen, willen we de hoeveelheid gratis ophaling aan huis verhogen."  "Daarom stelt de PVDA één ophaling per maand voor van grofvuil, gecombineerd met buurtrecyclageparken", besluit het parlementslid.