Skip to content

Dockside: De PS, Vooruit en Ecolo laten een kans liggen om het megalomane project tegen te houden, zoals de omwonenden eisen.

Dockside: De PS, Vooruit en Ecolo laten een kans liggen om het megalomane project tegen te houden, zoals de omwonenden eisen.

 

De PVDA zal tijdens de volgende raadsvergadering een motie indienen om beroep aan te tekenen zodra het Gewest de vergunning verleent.

 

 

Op woensdag 12 juli heeft de Overlegcommissie - waarin de gemeente en het gewest zijn verenigd - een gunstig advies uitgebracht over het project Dockside. Dirk De Block, PVDA-raadslid in Molenbeek, is niet van plan het daarbij te laten: "Dit megalomane project beantwoordt in het geheel niet aan de behoeften van de buurt. In plaats van betaalbare woningen en groenvoorzieningen krijgen we een enorme, dure woontoren van 13 verdiepingen en meer dan 40 meter hoog, die de buurt letterlijk in de schaduw zal zetten." Tijdens de raadsvergadering van augustus zal de PVDA een motie indienen om de gemeente beroep aan te laten tekenen als het Gewest een vergunning geeft.


Het linkse gemeenteraadslid bekritiseert de verantwoordelijkheid van de PS, Vooruit en Ecolo, die volgens hem de kans hebben gemist om dit enorme project tegen te houden. "In de Overlegcommissie leiden de socialisten 4 besturen die rond de tafel vertegenwoordigd zijn: de twee gewestelijke besturen voor stedenbouw en erfgoed, waarvoor Pascal Smet (Vooruit) en minister-president Vervoort (PS) en de twee socialistische schepenen van Molenbeek (Amet Gjanaj van de PS en Jef Van Damme van Vooruit) verantwoordelijk zijn. Als de PS en Vooruit het hadden gewild, hadden ze het project kunnen tegenhouden. Volgens de linkse partij blijkt ook in andere dossiers, zoals Brouck'R of Tour&Taxis, dat de staatssecretaris (Vooruit) en het kabinet van minister-president Vervoort (PS) de waterdragers zijn van de projectontwikkelaars.


Volgens de PVDA heeft het bestuur van Leefmilieu Brussel, waarvoor minister Marron van Ecolo verantwoordelijk is, duidelijk geen verschil gemaakt. "Wat een schizofrenie: in de gemeenteraad uitten regionaal covoorzitter Emre Sumlu en nationaal covoorzitter Rajae Maouane kritiek op het Dockside-project, terwijl in de Overlegcommissie het bestuur van hun minister Marron een gunstig advies uitbracht. Het is me wat moois die hypocrisie," besluit Dirk De Block.


De PVDA wil met het maatschappelijk middenveld overleggen voor een beroep bij de Raad van State. Het raadslid is bezorgd omdat het advies van de Overlegcommissie twee dagen te laat werd uitgebracht. Volgens de wet hoeft het Gewest nu geen rekening te houden met het advies. Dit zou het voor de burgers moeilijker kunnen maken om zich bij de Raad van State te verzetten tegen een toekomstige vergunning. De beroepen van de burgers zijn onder meer gebaseerd op de klachten van het openbaar onderzoek en de in het advies vermelde punten van kritiek. "Als het advies geen officiële waarde meer heeft, kan het voor burgers moeilijker zijn om hun rechten af te dwingen. Als dat het geval is," vervolgt Dirk De Block, "draagt de gemeente een zware verantwoordelijkheid ten opzichte van de bewoners."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data