Skip to content

Discriminatie op het werk, PVDA wil proactieve controle

"De studie die minister Gosuin uitbracht toont nog maar eens dat discriminatie bij aanwervingen schering en inslag zijn. Hoe lang gaan we die vaststelling nog maken? " vraagt Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor PVDA. "Wij stellen een proactieve testing voor bij aanwerving, maar dan moet je bindende diversiteitsobjectieven durven bepalen."

"In 2017 stemde de Brusselse regering een ordonnantie die praktijktesten invoerde om discriminatie tegen te gaan bij het zoeken naar werk. Een overwinning voor verschillende middenveldorganisaties die drie jaar lang acties voerden met de actieve steun van PVDA." zegt Youssef Handichi. Een stap in de goede richting, maar onvoldoende. Want in 2018 zijn er maar 4 praktijktests uitgevoerd. "Dat is onvoldoende." volgens het linkse parlementslid.

"We moeten meer doen dan het probleem enkel vaststellen. Wij willen dat de volgende Brusselse regering proactieve praktijktesten uitvoert met bindende maatregelen, zowel bij aanwerving maar ook bij de zoektocht naar een woning." Een voorstel dat PVDA in zijn programma had staan en nu opnieuw op tafel legt. "De studie toont nogmaals aan dat het moeilijker is om werk te vinden wanneer je een andere afkomst hebt, ook al ben je hooggekwalificeerd. De studie zegt impliciet dat de huidige vorm van praktijktesten weinig resultaat oplevert." vindt Youssef Handichi. De huidige ordonnantie laat enkel een discriminatietest toe wanneer er zware vermoedens van discriminatie zijn of er al sprake is ernstige discriminatie. "Maar wij willen een efficiënte controle op discriminatie en dat moet je proactief op zoek gaan en discriminatie durven sanctioneren."

Mochten er geen proactieve praktijktesten in de Brusselse regeringsverklaring staan, dan zal PVDA opnieuw een ordonnantie indienen. "Proactieve praktijktesten zijn nodig in een diverse stad als Brussel. Onze ordonnantie die we vorige legislatuur hebben ingediend zullen we dan ook opnieuw indienen." stelt Youssef Handichi. "Een nieuw element in onze ordonnantie zal het voorstel zijn om in de publieke administraties te werken met bindende diversiteitsobjectieven. De publieke sector kan een voortrekkersrol spelen en zorgen dat de werkvloer een afspiegeling is van de sociale en diverse realiteit van Brussel."

PVDA kennende zal de linkse partij actie voor betere praktijktesten actief ondersteunen. "Wij blijven natuurlijk niet aan de kant staan en zullen elke actie tegen discriminatie op de werkvloer en in de woonsector actief ondersteunen zolang dit probleem niet serieus wordt aangepakt." besluit de linkse politicus.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data