Skip to content

DE PVDA wil medische groepspraktijken dicht bij de mensen FInancieren. eerder dan de privE ZIEKENHUIZEN.

DE PVDA wil medische groepspraktijken dicht bij de mensen FInancieren. eerder dan de privE ZIEKENHUIZEN.

De Brusselse regering besteedde meer dan 50 miljoen euro in 3 jaar om een nieuw privé ziekenhuiscomplex te financieren: de CHIREC.
Een som die de bouw van 100 medische groepspraktijken zou kunnen financieren die aan forfait werken en waar de medische zorgen voor de patiënten gratis is.        

Een medische groepspraktijk in iedere wijk: dat is de ambitie van de PVDA en het Brussels Gewest kan daar aan bijdragen in plaats van de geneeskunde met twee snelheden nog meer te versterken. Meer dan de helft van de Brusselaars gaat zelfs niet een keer per jaar naar de dokter omwille van financiële redenen ” legt Françoise De Smedt uit, Brussels parlementslid van de PVDA en lijsttrekster voor de regionale verkiezingen.“

De 51 miljoen euro die door de Brusselse regering werden geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe site van de CHIREC zou toegelaten hebben om 100 medische groepspraktijken te openen die werken aan forfait en waar de medische zorgen gratis zijn.
Met andere woorden: Tijdens deze legislatuur had de regering voldoende medische artsenprakrijken kunnen openen die tegemoet komen aan de noden van de Brusselse bevolking.

 

Françoise De Smedt : « de medische groepspraktijken met terugbetalingssysteem zijn het model van morgen.
De huisdokter is het eerste aanspreekpunt bij medische problemen. Studies tonen aan dat de medische groepspraktijken het beste resultaat hebben op vlak van preventie. De patiënten richten zich minder naar specialisten en spoeddiensten die nu al overbelast zijn”.

De keuze van de regering om privé-ziekenhuizen te financieren zijn niet efficiënt: het duwt de patiënt direct in de richting van de ziekenhuizen in plaats van een dokter dicht bij te raadplegen. Het is het geval van Matha een moeder uit Schaarbeek die gedurende jaren voortdurend heen en weer is gegaan naar het ziekenhuis van Elsene om haar kinderen te verzorgen. Een medische groepspraktijk in iedere wijk, betekent ook een dokter te hebben die dichtbij actief is.

Deze politieke keuze is frapperend als men weet dat CHIREC de kampioen is van de honorariumsupplementen, 178% gemiddeld, de hoogste van het land (bron: de grote ziekenhuis barometer van de Christelijke Mutualiteiten, december 2018).
En het zijn dit soort privé-ziekenhuizen die een luxe-geneeskunde uitoefenen dat het Brussels Gewest verkiest te financieren.
Dat is nog maar eens het accent leggen op de geneeskunde met twee snelheden.

“Met onze resolutie willen we de creatie van een medische groepspraktijk in iedere wijk plannen.
Het Gewest heeft een rol te spelen in de opening en de financiering van een medische groepspraktijk in iedere wijk.

Als de Brusselse regering 51 miljoen kan vinden voor privé ziekenhuizen, dan kan zij dat ook vinden voor medische groepspraktijken.”

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data