Skip to content

De PVDA wil in Brussel echte volksraadplegingen invoeren

Deze dinsdag heeft de PVDA-groep in het Brusselse parlement een ordonnantievoorstel ingediend om volksraadplegingen in Brussel in te voeren. De tekst bepaalt dat als 10.000 burgers daarom vragen, het Parlement een volksraadpleging moet houden over een bepaald onderwerp. De linkse partij wil zo tot meer participerende democratie voor de burgers komen.

Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels parlement, legt uit: "De bevolking heeft er momenteel een grote behoefte aan om te worden gehoord en inspraak te hebben in belangrijke beslissingen. De kiezers van mei 2019 hebben dat onder meer aangetoond door de traditionele partijen af te straffen. Mensen hebben genoeg van valse beloften en programma's die de dag na de stemming niet meer tellen." Ze vervolgt:  "We stemmen om de vijf jaar, maar afgezien daarvan, wanneer hebben de burgers het recht om deel te nemen aan beslissingen over kwesties die hen aangaan?"

Een van de meest emblematische voorbeelden in Brussel, waar ook het democratische tekort zich doet voelen, zijn de grote stedenbouwkundige projecten, zoals Neo. Françoise De Smedt:  "De Brusselse regering staat toe dat grote particuliere ontwikkelaars  hun projecten aan de inwoners opleggen. Tijdens openbare onderzoeken houdt men meestal geen rekening met de mening van de bevolking. En de regering heeft instrumenten bedacht zoals richtplannen van aanleg (RPA) waardoor grote investeerders zich niet aan de stedenbouwkundige regels moeten houden. Met als resultaat: vastgoed- of prestigeprojecten die niet aan de behoeften van de inwoners tegemoetkomen."

Françoise De Smedt:  "Daarom wilden we een ordonnantievoorstel indienen om volksraadplegingen in te voeren. Als de meerderheid PS / Sp.a-Ecolo / Groen-Défi-OpenVLD onze tekst aanvaardt, zal het Parlement, zodra 10.000 burgers erom vragen, grootschalig overleg moeten organiseren. Dit zou een echte eerste stap zijn in de richting van meer participatieve democratie, die duizenden Brusselaars bij het raadplegingsproces betrekt. "

Een valse noot die de linkse partij betreurt: het niet-bindende aspect. Françoise De Smedt:  "In onze visie op democratie moet, wanneer op grote schaal overleg wordt gepleegd, de mening van de bevolking bindend zijn. Maar helaas verbiedt de grondwet de bevolking om een besluitvormende of bindende rol te spelen. We dringen er echter bij de volksvertegenwoordigers van de meerderheid op aan om het standpunt dat uit de volksraadpleging komt te respecteren."

De PVDA heeft in haar voorstel toch in een beperking voorzien: elk verzoek om raadpleging waarvan het onderwerp de mensenrechten niet respecteert, zou worden geweigerd.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data