Skip to content

De PVDA wil een personeelspool van 250 vervangers creëren om een nieuw drama in de rusthuizen te voorkomen

De PVDA wil een personeelspool van 250 vervangers creëren om een nieuw drama in de rusthuizen te voorkomen

De situatie in de rusthuizen wordt weer zorgwekkend. Het coronavirus maakt een comeback onder zowel de bewoners als het personeel. Voor dePVDA is het essentieel om te anticiperen op het tekort aan handen om de tragedie die we in april hebben meegemaakt te voorkomen. Daartoe stelt de linkse partij voor om een pool van 250 vervangers voor zorgpersoneel in het leven te roepen, beheerd door Iriscare en met de hulp van uitzendkantoren en gemeenten.

Françoise De Smedt, PVDA-fractieleider in het Brussels Parlement: "Niemand wil de tragedie die we afgelopen april in onze rusthuizen hebben meegemaakt opnieuw beleven. Vanop het terrein waarschuwt men ons dat er handen te kort zijn en het personeel het niet meer kan bolwerken. In een rusthuis vertelt men ons dat een tiental werknemers niet zijn teruggekeerd na de eerste golf en niet wordenvervangen. En dat weegt door op de werklast van de andere werknemers. We moeten deze keer anticiperen voordat we er weer het leger moeten bijhalen."

En ze voegt eraan toe: "Iriscare beschikt al over een instrument om de epidemie in rusthuizen te monitoren (Limesurvey). Het zorgt ervoor dat Iriscare dagelijks ziet hoeveel personeelsleden van de rusthuizen ziek zijn. Door een vervangerspool samen te stellen zou Iriscare proactief kunnen optreden en rechtstreeks vervangers naar rusthuizen zenden die zieke personeelsleden melden. Dit zou absenteïsme kunnen vermijden, wat ook problematisch was tijdens de eerste golf."

Voor de linkse partij moet men ook een echt loon betalen en niet oproepen tot vrijwilligerswerk. Françoise De Smedt: "We vragen dat, zoals in Vlaanderen, het personeel voor deze pool wordt aangeworven tegen dezelfde weddeschalen als in de gezondheidszorg. Dit is de meest efficiënte manier om personeel te hebben dat direct en zonder te veel begeleiding kan worden ingezet. En om deze pool te vormen kan Iriscare een beroep doen op uitzendkantoren of Actiris. Een andere optie bestaat eruit de burgemeesters bij elkaar te brengen en te kijken welk gemeentepersoneel kan worden gedetacheerd om in de rusthuizen te helpen. Zoals de stad Antwerpen bijvoorbeeld deed voor het testen. Er is ook behoefte aan psychologische ondersteuning.
Een derde mogelijkheid ten slotte is dat men contact opneemt met scholen voor verpleeg- of zorgkundigen en faculteiten geneeskunde zodat ook laatstejaarsstudenten kunnen bijspringen. Dat gebeurt in Charleroi, waarom niet in Brussel?"

Ze besluit: "Minister van Volksgezondheid Alain Maron kan niet langer zeggen dat hij het niet wist. Hij moet nu anticiperen op het personeelstekort en de rusthuizen bijstaan om het absenteïsme te vermijden. We mogen in geen geval de tragedie van april herbeleven!"

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data