Skip to content

De PVDA verzet zich tegen elke prijsverhoging van het water in 2020

Deze dinsdag heeft het distributiebedrijf Vivaqua aan de regulator Brugel gevraagd de watertarieven te verhogen.
Een maatregel die van kracht zou kunnen gaan vanaf begin 2020.
De PVDA verzet zich tegen elke prijsverhoging  van het water in Brussel en eist de toegang tot water op als een recht, niet als een koopwaar
.

« Na de oproep van Brieux De Meeus, directeur generaal van de MIVB, om de prijs van de tickets van het openbaar vervoer te verhogen, is het nu Vivaqua die de prijs van het water wil verhogen » reageert een verontwaardigde  Françoise De Smedt, PVDA-PTB fractieleider in het Brussels parlement.


« Het budget van de Brusselse families staat al onder druk door de hoge woonprijzen die steeds hoger worden. En nu zouden de Brusselaars nog meer moeten betalen voor diensten zoals water of openbaar vervoer ? De PVDA zal zulk een antisociale politiek niet aanvaarden. Vooral dat veel families al moeite hebben hun waterfactuur te betalen. In 2017 werden meer dan 1000 afgesloten, wat een verdubbeling is in 5 jaar. » vervolgt De Smedt.

 

En inderdaad, in 2018 vroegen meer dan 25.000 gebruikers een spreiding van betaling en 15.000 Brussels gezinnen hebben een maandelijkse factuur aangevraagd door de hoge bedragen die moeilijk te dragen zijn voor kleine en gemiddelde budgetten. « Water is een gemeenschappelijk goed onontbeerlijk om te leven. Niemand kan gestraft worden door hem de toegang tot het water te ontzeggen in functie van zijn sociale situatie. »

 

In 2016 verzette de PVDA zich tegen de beslissing van de Brusselse regering om de bevoegheden van Brugel, de regulator van de electriciteits- en gasprijzen, uit te breiden tot de watersector. Ondanks de belofte van de regering Vervoort II de waterprijzen te controleren beschuldigde de linkse partij de Brusselse regering ervan zijn verantwoordelijkheid om de prijs van het water te bepalen af te wentelen door een ordonnantie te stemmen die een prijsverhoging van het water toelaat in 2020 indien Brugel dat aanvaardt.

 

« In haar nieuwe regeringsverklaring beweert de regering het principe van de toegang tot het water te verdedigen als een fundamenteel mensenrecht. Maar hoe kan dat als een regulator als Brugel over de prijs kan beslissen en niet de regering ? Alle partijen hebben gestemd voor de oprichting van Brugel ! » maakt Françoise De Smedt zich kwaad. « De beslissing inzake de prijs van het water moet in handen blijven van de regering. Dat Vivaqua prijsverhoging vraagt in plaats van openbare investeringen toont hun commerciële logica. »  De PVDA is van mening dat de logica van de kostenwaarheid , die de gebruiker voor zijn consumptie wil laten betalen, niet verenigbaar is met de logica de toegang tot het water te beschouwen als een recht. « Dat recht is erkent door de UNO die verklaart dat geen enkel individu of groep toegang tot drinkbaar water kan ontkend worden. Wij zijn van mening dat men zoveel mogelijk de kosten voor zuivering, productie en levering van drinkwater moeten vervangen door een rechtvaardige fiscaliteit. Ondertussen kan de Brusselse regering het doelpubliek uitbreiden dat recht heeft op een sociaal tarief voor gas, electriciteit en water en kan hij de waterafsnijdingen in het Gewest verbieden.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data