Skip to content

De PVDA verheugt zich : het verzet tegen de economische zending naar Israël wordt ruimer

Morgen, donderdag 3 november, keert de zending weer van 24 Belgische ondernemingen naar Israël. Zij was georganiseerd door de Brussels, Vlaamse en Waalse regio's. Na jaren van verzet tegen deze economische zendingen, is de PVDA verheugd dat eindelijke dissidente stemmen in de rangen van de meerderheid opkomen. Deze zending was blijkbaar nodig om de verontwaardiging van sommige socialistische afgevaardigden op te wekken. Het is inderdaad nooit te laat om goed te doen.

Vorige jaar hebben 11000 handtekeningen het mogelijk gemaakt om de economische zending uit te stellen. Het was een duidelijk signaal van burgers die zich niet meer laten beet nemen door regeringsverklaringen. Immers reeds jaren wordt dit type van zending door alle afgevaardigden van de meerderheid als zuiver economisch getypeerd en niets is minder waar. En het is dat wat een week geleden door de de alternatieve zending naar Palestina aangetoond werd. Progressieve militanten in Israël en Palestina stellen: handelsbanden onderhouden met Israël versterkt de apartheid en de kolonisatie van Palestijnse gebieden.

De Israëlische Staat is zich wel bewust van die realiteit. Het is daarom dat haar Eerste minister verklaarde “de EU (te willen) uitsluiten uit het vredesproces”. Hij verklaarde dit na de Europese beslissing een specifieke etikettering op te leggen voor goederen afkomstig van de gekoloniseerde gebieden. Deze Israëlische verklaring maakt duidelijk hoe de Israëlische economie ingenesteld zit in het proces van de kolonisatie.

Reeds jaren vecht de PVDA om een einde te maken aan economische zendingen georganiseerd naar het Israël dat weigert het internationaal recht te respecteren. Sinds de verkiezingen heeft deze linkse partij dit debat ook naar het Parlement gebracht. Afgevaardigde Claire Geraets komt terug op dit verzet: “ Op 6 oktober 2014 hebben wij een resolutie voor het stopzetten van economische zendingen naar Israël ingediend. Doordat de meerderheid systematisch weigert deze resolutie op de dagorde te plaatsen, heeft de resolutie alle moeilijkheden van de wereld om besproken te worden.” In mei 2015 werd de resolutie van de PVDA opnieuw van de dagorde gehaald zonder dat één enkele afgevaardigde van de meerderheid iets zegde. Slechter stelt Claire Geraerts: “Die zelfde meerderheid stemt tegen de organisatie van een debat over deze kwestie. Een ware democratische onzinnigheid” !

Na al deze wederwaardigheden is de PVDA blij te ontdekken dat eindelijk moedige stemmen in een partij als de PS opduiken. Inderdaad, Federale, Waalse en Brusselse socialistische afgevaardigden zijn opgestaan om de onlogische houding van hun partij met betrekking tot de economische zendingen naar Israël met de vinger te wijzen.

Dat toont nogmaals aan dat mobilisatie vruchten afwerpt en dat de kracht van de georganiseerde burger niet moet onderschat worden. Voor de PVDA-afgevaardigde toont dit “ de zin aan van ons parlementair Straat-Parlement-Straat werk: wij willen de mensen doen inzien dat ze de macht hebben om dingen te veranderen”.

Om de resolutie die zij 14 maanden geleden indiende op de agenda te kunnen zetten, hoopt de PVDA nu te kunnen reken op deze afwijkende stemmen binnen de Brusselse meerderheid.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data