Skip to content

De PVDA stelt een toelage van 200 euro voor om huurders te helpen

De PVDA stelt een toelage van 200 euro voor om huurders te helpen

De partij stelt voor om huurders die inkomsten verliezen te helpen met een huurtoeslag van 200 euro. Het budget zou 9 miljoen euro bedragen, gefinancierd door een solidariteitsmechanisme van grote huiseigenaars ten behoeve van de huurders. Brussel telt 60% huurders en kampt met een acute woningnood. De PVDA vindt dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat gezinnen in een nog precairdere situatie terechtkomen.

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Door de coronaviruscrisis zullen veel gezinnen inkomensverlies lijden. 121.000 mensen worden in Brussel getroffen door economische werkloosheid. In normale tijden is het voor veel gezinnen door de hoge huurprijzen al moeilijk om de maand rond te komen. Daarom vragen we om deze personen die inkomsten zullen verliezen tegemoet te komen met een uitzonderlijke huurtoeslag. Zowel particuliere huurders op de markt als huurders van vastgoedmaatschappijen zouden die toelage kunnen genieten, voor zover zij inkomsten verliezen. "


En verder: "Nu treden maatregelen voor eigenaars in werking. Wij steunen die maatregelen, waardoor hypothecaire leningen kunnen worden opgeschort en de onroerende voorheffing uitgesteld. Maar 60% van de Brusselse bevolking zijn huurders, ook voor hen moeten dus dringend maatregelen getroffen worden, zodat ze niet in nog hachelijkere situatie belanden. Een moratorium op uitzettingen is het minimum. Maar de Brusselse regering zou vooral de mensen moeten tegemoetkomen, nog vóór ze met uitzetting worden bedreigd. Er is echter in niets voorzien om de huurders te helpen. "


De PVDA vindt dat de financiering van deze huurtoeslag moet verlopen via een solidariteitsmechanisme van de grote huiseigenaars naar de huurders. Françoise De Smedt: "Wij stellen een huurtoeslag voor om de huurders te helpen, want dat mechanisme bestaat al, het behoeft alleen een herfinanciering en een uitbreiding van de criteria om hierop een beroep te doen. Wij stellen voor om deze financiering te laten gebeuren via een solidariteitsmechanisme. Een kleine progressieve noodbelasting, te beginnen bij 5%, op de huren van grote eigenaren, die meer dan drie huurwoningen bezitten. Dit betreft 20% van de eigenaars. Zo worden kleine eigenaars niet getroffen. Door dit mechanisme kan 9 miljoen euro worden toegevoegd aan het huurtoeslagfonds. We stellen vervolgens voor een toeslag van 200 euro per huishouden uit te keren om de huur te helpen betalen".


En tot slot: "Uitzonderlijke situaties vereisen uitzonderlijke maatregelen. Deze solidariteitsbijdrage om de huurders tegemoet te komen is van cruciaal belang. Een getuigenis onder vele : Fabian die nu economisch werkloos is, met slechts een maandinkomen van 980 euro, en een huur van 650 euro, zal die toelage van 200 euro zeker nodig hebben om de maand rond te komen en zijn rekeningen te betalen" .

 

Hier vindt u de berekeningen voor Brussel.