Skip to content

De PVDA legde in het Parlement een voorstel op tafel voor "echte antidiscriminatietesten" in Brussel

De PVDA legde in het Parlement een voorstel op tafel voor

Sinds vier jaar mag de regionale inspectie met behulp van "praktijktesten" discriminatie bij aanwervingen opsporen. Bijvoorbeeld door valse cv's te sturen naar werkgevers waarover al klachten binnenkwamen. Maar het huidige systeem is inefficiënt. Zo werden in 2019 slechts twee van dergelijke praktijktesten uitgevoerd, en geen enkele in 2020. De PVDA diende een voorstel van ordonnantie in om die "testen" effectief te maken, dat wil zeggen pro-actief en voorzien van beleidsinstrumenten.

 

Petya Obolensky, de PVDA-volksvertegenwoordiger die dit dossier indient bij het Brussels Parlement, legt de huidige obstakels uit, en hoe zijn voorstel daarop een antwoord biedt: "Het probleem met de huidige wetgeving is dat de inspectiedienst deze praktijktesten alleen kan uitvoeren als er reeds een klacht ingediend werd en er bewijzen van discriminatie zijn. Het is dus geen proactief instrument. Ons voorstel is erop gericht om dit instrument proactief te maken: de inspectiedienst zou dan op eigen initiatief en zonder enige voorafgaande klacht valse cv's kunnen verzenden, een dossier openen en een sanctie opleggen het misdrijf is vastgesteld. Het andere probleem is dat er geen beleidsinstrumenten waren. Ons voorstel vraagt om de oprichting van een speciale afdeling van de inspectiedienst om te zorgen voor dit beleidsinstrument."

Voor de linkse volksvertegenwoordiger gaat het erom een groot probleem op de Brusselse arbeidsmarkt op te lossen: "Uit de statistieken blijkt hoezeer de kwaal van discriminatie bij aanwervingen een probleem vormt in Brussel. Voor ons is dat onaanvaardbaar. De focus ligt hier op grote bedrijven met een grote verantwoordelijkheid. We maakten dit mee met affaire van de "blanc-bleu-belge" vermeldingen bij een groot uitzendbureau. Vier jaar geleden was het opnieuw raak met het voorbeeld van Samira-Cecile die vocht voor verandering: deze lerares Frans, die als Samira afgewezen was voor een baan in een school, veranderde dan haar naam in Cécile op haar cv, waarop ze uitgenodigd werd voor een sollicitatiegesprek voor dezelfde baan. Haar zaak kreeg veel aandacht in de media en het maatschappelijk middenveld kwam in beweging om de eerste wet op "praktijktesten" tot stand te brengen, een halve overwinning die we vandaag helemaal compleet willen maken".

 

Ziehier het voorstel van ordonnantie

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data