Skip to content

De PVDA eist het ontslag van de twee politievrouwen in de racistische video. "Minister Van Quickenborne moet het openbaar ministerie opdracht geven het onderzoek te heropenen."

De PVDA eist het ontslag van de twee politievrouwen in de racistische video.

Federaal PVDA-parlementslid Nabil Boukili veroordeelt met klem de racistische en homofobe beledigingen die twee politievrouwen uit de zone Zuid vanuit hun voertuig deden. "Die twee politieagentes mogen nooit meer een functie in het politiekorps bekleden, ze moeten worden ontslagen. Men moet vooral een einde maken aan de sfeer waarin het 'normaal' is dat politieagenten elkaar dit soort video's sturen. Minister Van Quickenborne moet een einde maken aan dit klimaat van straffeloosheid en zijn bevoegdheid gebruiken om het openbaar ministerie het onderzoek te laten heropenen.

De linkse volksvertegenwoordiger benadrukt dat dit geen alleenstaand geval is. "Denk maar aan de onthullingen over de WhatsApp-groepen binnen het politiekorps waarin de meest verachtelijke racistische opmerkingen werden gedeeld. Of aan de klachten en getuigenissen die aan bod komen in de campagne "Niet normaal" van Amnesty International en de Liga voor Mensenrechten tegen het etnisch profileren door de politie. Of aan het voormalige hoofd van de hondenbrigade van de politiezone Zuid die onder vuur kwam te liggen door nazistische, antisemitische en negationistische liedjes. Of aan de politievrouw die een nazigroet brengt terwijl haar collega's Jozef Chovanec verstikken".

Nabil Boukili: "Na zoveel racistische daden kunnen we niet langer ontkennen dat de politie een reëel probleem van structureel racisme heeft. En het feit dat er veel niet-racistische politieagenten zijn kan geen excuus meer zijn om het probleem van politieagenten die duidelijk racistische opmerkingen verspreiden te minimaliseren. Het is bovendien duidelijk dat in sommige korpsen politieagenten erin slagen een klimaat op te leggen waarin het moeilijk is geworden om dit racisme te bekritiseren of zelfs aan de kaak te stellen. De vakbond ACOD spreekt van een omerta waardoor politieagenten worden ontmoedigd om tegen collega's klacht in te dienen. De ACOD had zelfs een hulplijn voorgesteld voor politieagenten om racistische handelingen binnen het politiekorps te melden. De minister van Binnenlandse Zaken heeft niets gedaan met deze aanbeveling. Hier voelen de twee politievrouwen zich zo onaantastbaar dat ze zelfs zover gaan om zichzelf te filmen en deze video met hun collega's delen, wat aangeeft welke sfeer er in bepaalde politiezones heerst."

"We zullen dit dossier op de voet volgen," zegt het parlementslid. "Het is gewoon onaanvaardbaar dat het openbaar ministerie besliste om niet te vervolgen omdat "de feiten niet rechtstreeks betrekking hadden op de uitvoering van een opdracht van gerechtelijke politie". Deze video is niet in de privésfeer maar in een professionele omgeving gemaakt, en ze verspreidt racistische, homofobe en verachtelijke opmerkingen onder hun collega's. Dat is geen banale kwestie. Op federaal vlak ga ik de minister van Justitie vragen om zijn bevoegdheid aan te wenden om te bevelen dat het openbaar ministerie het onderzoek voor het aanzetten tot rassenhaat heropent. Het is de hoogste tijd om een nultolerantiebeleid voor bewezen racisme bij de politie te voeren. Laten we voor dergelijke situaties een speciale procedure opzetten om snel resultaten te behalen. En de opleiding over diversiteit en antiracisme verplicht en permanent maken", besluit Nabil Boukili.

"En bovendien zijn ze nog steeds in dienst," zegt Youssef Handichi, PVDA-afgevaardigde in het Brussels Parlement. "Een van beiden is nog altijd actief op het terrein in dezelfde zone, en de andere oefent een andere functie bij de politie uit. De straffeloosheid voor dergelijke houdingen moet ophouden. Politieagenten zijn beëdigd door de Staat en hebben een voorbeeldfunctie. Als zij zich al veroorloven om hun racisme en homofobie openlijk in een video te uiten, hoe gaan ze dan om met burgers als ze niet filmen? " vraagt de Brusselse volksvertegenwoordiger zich bezorgd af. "Men kan zo beter begrijpen waarom jongeren schrik hebben. Veel mensen vragen zich af waarom jongeren het op een lopen zetten als ze politie zien. Deze video helpt ons beter te begrijpen waarom jongeren geen vertrouwen hebben en bang zijn om beledigd te worden en een slechte behandeling of geweld te moeten ondergaan."

In deze zaak reageerde de commissaris omdat de agentes werden gestraft. Maar de Raad van State vernietigde de straf wegens een procedurefout, omdat de termijnen niet werden nageleefd. Dit systeem lijkt de facto straffeloosheid te bevorderen. "Wat onbegrijpelijk is", zegt het linkse parlementslid. "Waarom komt het Politiecollege, waarin de burgemeesters van de drie betrokken gemeenten zetelen, ondanks een schaamteloze video van de feiten, vier dagen te laat om de betrokkene op de hoogte te stellen van de straf? En waarom schieten de burgemeesters en commissarissen nu pas in gang om zich burgerlijke partij te stellen nadat de zaak in de pers is gekomen? Hun partijen, PS en Ecolo, hebben zich in het Vivaldi-regeerakkoord verbonden tot een nultolerantiebeleid ten aanzien van misbruiken van de politie tegen de burger. Waarop wachten ze - na dit zoveelste geval - om een versnelde procedure in te voeren voor dergelijke ernstige gevallen die in strijd zijn met de deontologische code van de politie? ", vraagt het parlementslid zich af.

 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data