Skip to content

De PVDA dient haar voorstel in om de huurprijzen te verlagen: het is noodzakelijk, het is mogelijk, het werkt en het kost niets

De PVDA dient haar voorstel in om de huurprijzen te verlagen: het is noodzakelijk, het is mogelijk, het werkt en het kost niets

De COVID-19-pandemie heeft niet alleen een gezondheidscrisis veroorzaakt. Veel burgers hebben hun inkomen zien dalen. Deze sociaal-economische crisis zal nog maanden aanhouden en bevestigt de urgentie om het recht op huisvesting in Brussel, dat al vóór de COVID-19-crisis was ondermijnd, sterker te maken. De PVDA dient daarom in het Brussels Parlement een voorstel van ordonnantie in om het huurprijzenrooster bindend te maken teneinde de huurprijzen te verlagen en de koopkracht van de huurders te beschermen. Deze daling zal een rechtstreekse weerslag hebben op 70 % van de huurprijzen.

 

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "We willen een bindend kader voor de huurprijzen. Het is noodzakelijk. We horen elke dag getuigenissen zoals die van een dame die alleen woont met haar zoon. Ze heeft een maandinkomen van 1700 euro en een huur van 900 euro, meer dan de helft van haar loon. Om nog maar te zwijgen van alle gezinnen die tijdens de gezondheidscrisis inkomensverlies hebben geleden. Bij de regionale verkiezingen hebben we gezegd dat we ons gingen inzetten om de huurprijzen te verlagen. Als we dat beloven, doen we dat."

En ze voegt eraan toe: "We zien dat het kan, want ook andere Europese steden, zoals Parijs of Berlijn, doen het. En Berlijn toont dat het werkt: De huurprijzen zijn er in 2020 met 10 % gedaald, en de Berlijners zijn daar erg blij mee. Het zijn ook steden die tegelijkertijd veel meer sociale woningen hebben dan Brussel en toch de privémarkt reguleren". 
"In Brussel is het mogelijk om de regulering zonder al te veel problemen bindend te maken, aangezien het instrument van het huurprijzenrooster al bestaat. Ons voorstel maakt haar bindend en verbiedt huurprijzen die hoger liggen dan de maximale huur die in het huidige rooster is vastgelegd. Ons voorstel voorziet ook in de oprichting van een paritair comité dat verantwoordelijk zal zijn voor de handhaving van het bindende rooster en ook om eventuele geschillen te behandelen".

Voor de linkse partij is het onbegrijpelijk dat de overheid het huurprijzenrooster niet bindend maakt. Françoise De Smedt: "De PS voert campagne voor een regulering en houdt zich dan niet aan haar belofte. Dit is des te onbegrijpelijker omdat het een maatregel is die de overheid niets kost. Door de huurprijzen niet te verlagen, blijft de Brusselse regering te hoge huren subsidiëren, wat de overheid daarentegen miljoenen kost. Door de huurprijzen niet te reguleren, kiest de regering de kant van de grooteigenaren boven die van de huurders.

Lees hier het voorstel van ordonnantie inzake huisvesting van de PVDA