Skip to content

De PVDA dient een resolutie in tegen de verhoging van de waterprijs in het Brussels Parlement

Recentelijk lekten de plannen van Hydrobru voor het optrekken van de Brusselse waterprijs uit in de pers. Onder de vele reacties ook die van de PVDA, naast de huurdersvakbonden en de twee grote vakbonden ABVV en ACV. De wens tot prijsverhoging vanwege Hydrobru werd tijdelijk geblokkeerd door de Brusselse regering.

Minister Céline Fremault heeft echter niet bevestigd dat er in de nabije toekomst helemaal geen prijsverhoging zal komen. Dat is onaanvaardbaar voor de PVDA die eraan herinnert dat de waterprijs de laatste 10 jaar reeds steeg met 61 %. 

Michael Verbauwhede, Brussels PVDA-volksvertegenwoordiger: “Duurdere elektriciteit, duurder water... zullen we binnenkort moeten betalen om te kunnen ademen?” De sociale situatie in Brussel kan dat soort verhogingen niet aan. “Het aantal Brusselaars dat de waterfactuur niet kan betalen is massaal gestegen: + 65 % in 5 jaar tijd. In 2013 werden reeds 500 mensen afgesneden van de watervoorziening”. 

De intentie om de waterprijs te verhogen kadert in een Europese logica die erop aanstuurt de werkelijke kosten door de consument te laten betalen. Maar dit principe verbergt vooral de verhoging van de waterprijs om deze sector (zoals de Europese leiders het wensen) financieel aantrekkelijker te maken voor privébedrijven die zich op een rendabeler geworden watersector zouden willen richten. 

De PVDA herinnert aan het feit dat de toegang tot drinkwater een fundamenteel recht is en geen koopwaar. Dit recht werd recentelijk erkend door de UNO: “Het recht op drinkbaar water en sanitaire voorzieningen is een mensenrecht, essentieel voor de levenskwaliteit en voor het uitoefenen van alle mensenrechten”. 

Michael Verbauwhede: “Daarom dienen wij een resolutie in en vragen wij dat de regering aan Hydrobru een verbod op prijsverhogingen voor de Brusselaars oplegt”.

Perscontact:

Michael Verbauwhede - 0473 40 04 37