Skip to content

De PVDA dient een resolutie in om het Win for Life-systeem voor CEO's van de Brusselse administraties af te schaffen

De PVDA dient een resolutie in om het Win for Life-systeem voor CEO's van de Brusselse administraties af te schaffen

De Win for Life-regeling in de Brusselse administratie, dat de bestuurders van de administraties na 10 jaar in functie een salaris garandeert tot aan hun pensioen, blijft niet zonder gevolg. De PVDA dient in het Brussels Parlement een resolutie in om dit privilege dat niet te rechtvaardigen valt zo snel mogelijk af te schaffen.

Voor Françoise De Smedt, leidster van de PVDA-fractie in het Brussels Parlement, heeft de vertoning van de Brusselse regering, alsook de MR en Les Engagés, sinds de onthulling van het bestaan van een Win for Life-systeem nu wel lang genoeg geduurd: "De partijen van de PS-Ecolo-Défi meerderheid moeten dit systeem zo snel mogelijk afschaffen, in plaats van hun tijd te verdoen door elkaar met de vinger te wijzen.”

Voor de linkse politicus gaat het er nu vooral om een einde te maken aan de privileges die de pers heeft onthuld: "Het is absurd, duur en onfatsoenlijk. Meer dan 120.000 euro per jaar gegarandeerd tot aan het pensioen na 10 jaar werk is een voorrecht dat geen enkele werknemer in ons land geniet. Daarom hebben we in het Brussels Parlement een ontwerpresolutie ingediend waarin we de regering vragen zo snel mogelijk een einde te maken aan deze onrechtvaardige situatie. Zeker omdat de regering tegelijkertijd besparingen doorvoert op het ambtenarenapparaat via Optiris.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data