Skip to content

De Brusselse meerderheid blokkeert nog steeds het debat over de annulering van de economische zendingen naar Israël

Voor de tweede keer in vier maand weigerde de Brusselse meerderheid (PS - CdH - FdF - Spa - Open Vld - CD&V) zich uit te spreken over de motie van de PVDA die de stopzetting van de economische zendingen naar Israël en daarbij de sluiting van het handelskantoor in Tel-Aviv vraagt. Dit zolang Israël het internationaal recht en de VN-resoluties niet naleeft.

Alle parlementairen van de meerderheid verhinderden dat de motie van de PVDA in de plenaire zitting zou besproken worden. Claire Geraets – PVDA volksvertegenwoordiger – stelt zich vragen over de redenen achter deze stemming : “Van wat of wie zijn de meerderheidspartijen zo bang ? Door dit debat te weigeren gebruikt de meerderheid technische kunstgrepen die een garantie bieden aan de straffeloosheid van het Israëlische apartheidsregime en het koloniale beleid. Dit toont nog maar eens de dubbelzinnigheid van deze partijen en parlementairen die grote verklaringen afleggen maar geen enkele concrete beslissing willen nemen.  Dit is nog maar eens een gemiste kans om om het Palestijnse lijden ietwat te verlichten en hun onze concrete solidariteit te betuigen.”

In de zomer van 2014 dwongen 10.000 handtekeningen - opgehaald tijdens de oorlog in Gaza - tot het uitstel van de economische missie voorzien in december.  De PVDA wees er toen op dat de bedrijven die tijdens de missie zouden bezocht worden betrokken waren bij de bezetting van de Palestijnse gebieden en de Israëlische wapensector. De PVDA bracht ook de onvoorwaardelijke steun van leden van het handelskantoor in Tel-Aviv aan Tsahal aan het licht, de gewapende tak van de Israëlische agressie.

Vandaag is er niets veranderd, integendeel. De Israëlische regering zet haar kolonisering verder. Deze straffeloosheid kost mensenlevens, zoals recentelijk nog in juli, toen het huis van de familie Dawabsha in brand werd gestoken. Een criminele daad die heel het gezin ombracht. Gaza leeft nog steeds onder een blokkade en Israël houdt elke heropbouw na de vreselijke oorlog in 2014.

De volksvertegenwoordigster van de linkse partij zet zich hiertegen af : “Het is in deze context dat de drie Regio’s van ons land een economische missie plannen op 29 november, op de koop toe de internationale dag van de solidariteit met Palestina”.

Meer dan 350 academische personaliteiten riepen reeds op tot de boycot van Israëlische instellingen die de militaire bezetting en de kolonisatie steunen. De motie van de PVDA vraagt niets anders : de stopzetting van de economische zendingen en de sluiting van de handelskantoren in Tel-Aviv zolang Israël het internationaal recht en de UNO-resoluties niet respecteert.  

De PVDA roept de burgers op hun protest de verdubbelen zodat opnieuw een overwinning kan behaald worden zoals in 2014. Toen dwongen de 10.000 ondertekenaars van de petitie de Staatssecretaris bevoegd voor Buitenlandse handel - Cécile Jodogne – de economische missie van december 2014 uit te stellen.

 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data