Skip to content

De Assisen tegen racisme hebben tot niets concreets geleid

De Assisen tegen racisme hebben tot niets concreets geleid

Petya Obolensky, de PVDA-volksvertegenwoordiger die de door het Brussels parlement georganiseerde Assisen tegen racisme heeft gevolgd, vindt het resultaat "compleet ondermaats", ondanks de investering van de verenigingen. De PVDA wilde deze Assisen afsluiten met concrete politieke voorstellen op ten minste drie gebieden: werkgelegenheid, huisvesting en de verhouding met de politie. Hij is teleurgesteld en boos dat het parlement uiteindelijk nergens over zal stemmen.

Petya Obolensky: "Het is nog erger dan we dachten. Niet eens een stemming, geen concrete of samenhangende maatregelen. In plaats daarvan is er een lijst opgesteld van 206 aanbevelingen van allerlei aard, die te algemeen zijn en soms zelfs tegenstrijdig. Het parlement heeft hier uiteindelijk nota van genomen zonder een standpunt in te nemen. In werkelijkheid is de meerderheid van PS-Ecolo-Défi te verdeeld als het over racisme gaat en is zij niet in staat het eens te worden over een minimale tekst."

De PVDA-volksvertegenwoordiger vervolgt: "Terwijl jongeren overal ter wereld tegen racisme in opstand kwamen, besloten Brusselse politici er eens voor te gaan zitten... En wat heeft het opgebracht? De vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hebben zich gedurende vele hoorzittingen ten volle ingezet. Maar nu vragen ze zich af of er ook maar één maatregel in de echte wereld zal worden toegepast? Het verheugt ons dat sommige verenigingen die op het terrein actief zijn, in het parlement zijn gehoord, maar dat er uiteindelijk niets concreets uit de bus is gekomen, is betreurenswaardig. Deze verenigingen hebben gelijk als ze zich geminacht voelen."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data