Skip to content

De PVDA is tevreden met de stemming over een wintermoratorium op huisuitzettingen in Brussel

De PVDA is tevreden met de stemming over een wintermoratorium op huisuitzettingen in Brussel

Voor het Brussels parlementslid Françoise de Smedt is "huisvesting een fundamenteel recht en het was hoog tijd dat de Brusselse regering actie ondernam. De huurmarkt is voor veel mensen ontoegankelijk en het minste dat we kunnen doen is voorkomen dat kwetsbare gezinnen op straat belanden tijdens de moeilijke periode van 1 november tot 15 maart".

Françoise de Smedt vervolgt: "Sinds het begin van de legislatuur is er veel discussie geweest over deze kwestie, en er is lang gestreden en veel druk uitgeoefend door de Brusselse vzw’s, met name de verenigingen die zich inzetten voor het recht op huisvesting. Zij voeren al lang campagne voor een dergelijke maatregel. Wij hebben daarom de tekst van de Brusselse regering gesteund, ondanks onze bedenkingen en verzoeken om verduidelijking".

Voor de PVDA is het probleem van huisuitzettingen in Brussel in de eerste plaats een kwestie van toegang tot huisvesting: "Wat wij willen is dat mensen helemaal niet uit hun huis worden gezet. Adequate huisvesting moet een recht zijn voor iedereen, geen permanente strijd. Dat is jammer genoeg helemaal niet het geval in Brussel. We weten dat de meeste huisuitzettingen te wijten zijn aan huurachterstand. Dit bevestigt dat het probleem vooral ligt bij de onbetaalbare huur, door de extreem krappe en onbetaalbare huurmarkt, en dat de beste manier om dit te voorkomen is om de huurprijzen te verlagen door middel van een bindende schaal, zoals alle verenigingen die strijden voor het recht op huisvesting zeggen.”