Skip to content

De gewestelijke arbeidsinspectie beschuldigd van pesterijen en discriminatie op basis van afkomst en gender: wat doet minister Clerfayt?

De gewestelijke arbeidsinspectie beschuldigd van pesterijen en discriminatie op basis van afkomst en gender: wat doet minister Clerfayt?

Onrust bij de Brusselse arbeidsinspectie, het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. Een groot aantal personeelsleden beschuldigt het management van pesterijen en racistische en seksistische opmerkingen. PTB-parlementslid Petya Obolensky ondervraagt Minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt over deze situatie en de staat van dienst van zijn regering in de strijd tegen discriminatie.

Volgens de resultaten van een Mensura-enquête over het welzijn op het werk maakte 30% van de inspecteurs van de Brusselse arbeidsinspectie melding van pesterijen, 4% van seksuele intimidatie, 26% van intimidatie en 30% van discriminatie. "Dit zijn zorgwekkende aantallen, drie keer hoger dan het gemiddelde in de Brusselse overheidsdiensten. We stellen ook vast dat er melding gemaakt wordt van herhaaldelijk vrouwonvriendelijke en racistische opmerkingen door leidinggevenden in de dienst." zegt Petya Obolensky, parlementslid van PVDA in het Brussels parlement.

"Onze steun gaat uiteraard uit naar die mensen die de moed hebben gehad om te getuigen over dit soort wanpraktijken bij de inspectiediensten. Het is onaanvaardbaar dat dit soort van pesterijen en intimidatie plaatsvinden binnen de overheidsinstantie die net verantwoordelijk is voor de bestrijding van discriminatie bij aanwerving." legt Obolsenky uit. "Men kan zich terecht afvragen of er geen verband bestaat tussen de gebeurtenissen in kwestie en de ondermaatse efficiëntie van de dienst die antidiscriminatietests moeten uitvoeren. " vraagt het PVDA-parlementslid zich af, waarmee hij doelt op het feit dat er maar 2 van dergelijke tests per jaar werden afgenomen de laatste jaren.

De strijd voor effectieve antidiscriminatietests in het Brusselse Gewest is een zaak van lange adem. Al meer dan 7 jaar ijvert PVDA ervoor dat de Brusselse regering meer middelen en meer personeel vrijmaakt om discriminatie op het werk te bestrijden, met een gespecialiseerde eenheid, voldoende opgeleide inspecteurs en een gemotiveerde directie.

Morgen ondervraagt PVDA de minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt. Hoe lang is hij al op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek? Wat zal hij doen in termen van sancties en follow-up?

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data