Skip to content

De Brusselse regering stemt tegen het PVDA voorstel voor gratis openbaar vervoer

De Brusselse regering stemt tegen het PVDA voorstel voor gratis openbaar vervoer

Gratis openbaar vervoer zal mensen stimuleren om bus, tram en metro meer te gebruiken en de auto gemakkelijker te laten staan volgens PVDA. “Gratis en efficiënt openbaar vervoer kan een game changer zijn voor de mobiliteit in Brussel. Het is dan ook een gemiste kans dat de Brusselse regering ons voorstel verwerpt.”, reageert Jan Busselen, PVDA volksvertegenwoordiger in Brussels Parlement.

De Commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement heeft dinsdag de ontwerpresolutie van de PVDA besproken die het aanbod van de MIVB gratis wil maken. Alle meerderheids- en oppositiepartijen (Groen/Ecolo, PS/Vooruit, Defi) stemden tegen. Jan Busselen, parlementslid voor PVDA reageert: "We hebben meer positieve maatregelen nodig om de mobiliteit in Brussel aan te pakken. Er zijn nog te veel files met negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, de gezondheid en de economie. Park+ride parkings aan de toegangspoorten van de stad in combinatie met gratis openbaar vervoer zal voor minder auto’s in de stad zorgen.” 

Daarom stelt PVDA voor het openbaar vervoer gratis te maken, in navolging van een toenemend aantal steden en gemeenten in Frankrijk.  In Duinkerke werd het gratis aanbod enkele jaren geleden ingevoerd en zorgde dat voor meer sociale gelijkheid en minder autoverkeer. “24% van de verplaatsingen die vroeger met de auto werden gedaan, worden nu met de bus gedaan. Het helpt ook mensen die vandaag géén auto hebben om zich gemakkelijker te verplaatsen.” volgens Busselen. “Vorige maand voerde de stad Montpellier het gratis openbaar vervoer in. Tegelijkertijd werd er geïnvesteerd in meer bussen en trams. Dergelijke maatregelen zorgen voor verbinding en alternatieven, iets wat we de afgelopen jaren hebben gemist in het mobiliteitsbeleid van het Brussels Gewest.” 

Hij vervolgt: "De PVDA-resolutie stelt voor om het abonnement aan 1 euro per maand voor jongeren onder de 24 en 65-plussers eerst uit te breiden naar alle studenten, ongeacht hun leeftijd. Om op termijn het abonnement aan 1 euro uit te breiden naar alle MIVB gebruikers, met als uiteindelijke doel het reizen volledig gratis te maken. Dit gebeurt al in meer dan 40 steden in Frankrijk en Luxemburg.”