Skip to content

Daling van de huurprijzen in Brussel was nog nooit zo dringend.

In de stad Brussel stegen de huurprijzen met 30% in de periode 2006-2017. In een aantal andere volkse gemeenten was de stijging nog groter: + 48% in Schaarbeek en 61,1% in Molenbeek in diezelfde periode. Dat leren we uit de studie die PVDA maakte over de evolutie van de huurprijzen in Brussel. “De partijen in de verschillende gemeentelijke besturen beloven veel als het op betaalbaar wonen komt, maar daar komt weinig van in huis want de huurprijzen stijgen overal. Enkel PVDA vraagt een huurprijs-omkadering die bindend is” bevestigt Mathilde El Bakri, lijsttrekker voor PTB*PVDA in de stad Brussel.

In de stad Brussel wordt er wel al eens iets beloofd  als het over huisvesting gaat, zeker in verkiezingstijden. Logisch, gezien de woningcrisis die een groot deel van de bevolking treft. Om niet alleen de beloftes, maar ook de concrete realisaties te analyseren van de Brussels gemeentelegislatuur en de Brusselse regering, boog de Partij van de Arbeid (PVDA) zich over de gemiddelde huurprijzen en over de evolutie van de huurprijzen met 1 en 2 kamers van de 19 Brusselse gemeenten (zie hieronder).

Globaal genomen zijn de huurprijzen gemiddeld met 30% gestegen sinds 2006 en met 8 % gestegen tijdens de laatste legislatuur (2012-2017). Maar dit percentage verbergt zeer grote ongelijkheden. In de stad Brussel bijvoorbeeld zijn de huurprijzen met 12% gestegen tussen 2012 en 2017, maar met meer dan 30% over de periode 2006-2017. In de meer volkse gemeenten zijn de huurprijzen nog meer gestegen: +48% in Schaarbeek en 61.1% in Molenbeek tussen 2006 en 2017. Terwijl de stijging zeer sterk was in de periode 2006-2012, blijven desalniettemin ook de huurprijzen stijgen tussen 2012 en 2017. Met constante prijzen (dus rekening houdend met de inflatie) blijft de stijging van de huurprijzen in stad Brussel belangrijk: 3.5%. in Molenbeek gaat het over 10%. Het spreekt voor zich dat een deel van de bevolking moet besparen op andere uitgaven omdat het deel van de huurprijs in het budget steeds groter wordt.

In de laatste legislatuur is de gemiddelde huurprijs voor huisvesting met 1 kamer nog sterker gestegen: +12.6% in heel het Gewest. De evolutie van dit cijfer is vooral belangrijk wat betreft de toegankelijkheid tot huisvesting voor jongeren. Dit type van huisvesting dient in de feiten zeer dikwijls als eerste huisvesting voor deze categorie van de bevolking. Hetzelfde voor de huisvesting met 2 kamers: +9%. Hier zijn vooral de jonge gezinnen met 1 of 2 kinderen geviseerd.

“Dat is het toppunt” stelt Mathilde El Bakri, lijsttrekster van PTB*PVDA in Brussel-Stad en PVDA-volksvertegenwoordiger: “ In de gemeenten waar het gemiddeld inkomen per inwoner het laagst is zijn de huurprijzen het sterkst gestegen. Deze situatie is het resultaat van een logica van ‘bijna alles voor de markt’, die in werking wordt gesteld door de verschillende Brusselse gewestelijke en gemeentelijk overheden. De gemeentelijke en de gewestelijke overheden laten de wet van de markt spelen: het is dus de wet van de grote immobiliënbedrijven die zich laat gelden. Met andere woorden: de huurprijzen stijgen, het jaagt de armste inwoners weg uit de volkswijken. Door de armen te verjagen daalt de armoede natuurlijk niet. Het voorbeeld van Thurn & Taxis is verhelderend: Eerder dan sociale en openbare huisvesting te bouwen, geeft de stad Brussel de site uit handen aan vastgoedbedrijf Extensa. Dit bedrijf streeft een hoog rendement na, volgens de logica van de marktwerking, en biedt dure tot heel dure appartementen van 3000 tot 4000 euro per vierkante meter aan. Het wil bijgevolg liever nieuwe inwoners met hogere inkomens aantrekken dan de woningnood van de lokale bevolking helpen oplossen. Een bijkomend gevolg is dat dergelijke ‘heropwaardering’ van een wijk vaak indirect zorgt voor de verhoging van de huurprijzen voor alle bewoners in de omliggende straten. De politiek van de traditionele partijen om het recht op huisvesting te garanderen, is een mislukking: “ Zij zijn al decennia aan de macht, maar het recht op huisvesting wordt nog altijd niet gegarandeerd. Nochtans is een andere huisvestingspolitiek mogelijk. Sommige steden zoals Amsterdam en Wenen hebben meer dan 50% openbare huisvesting. Vooral de omkadering van de huurprijzen is een politiek die haar relevantie heeft bewezen daar waar ze is toegepast. Concreet wil de PVDA de huurprijzen doen dalen door een afdwingbaar raster met objectieve criteria (grootte, isolatie,..), waarbij een maximum huurprijs wordt vastgesteld die men niet mag overschrijden. Ons voorstel in die zin is verworpen door alle partijen in het Brussels parlement. Moeten we daarom wachten op een volgende regering? “Neen”antwoordt Mathilde El Bakri: “Op gemeentelijk vlak is het mogelijk om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld: de Grondregie van Brussel-Stad, de grootste openbare eigenaar van woningen, kan het voorbeeld tonen. Zoals men ziet zijn de huurprijzen van de Grondregie niet fundamenteel lager dan op de privémarkt. Wij stellen voor dat de Grondregie het voorbeeld geeft en de huurprijzen verlaagt door een kader van huurprijzen toe te passen. Het is een voorbeeld die haar effect zal hebben op heel de huurmarkt.

Steun het PVDA-voorstel om met een afdwingbaar raster voor huurprijzen de prijzen te omkaderen en de verdere stijging tegen te gaan: http://baissonslesloyers.be

 

Evolutie van huurprijzen in Brussel – Analyse gemeente per gemeente

Elk jaar publiceert het Brussels observatiecentrum van de huurprijzen haar cijfers over de stand van zaken van de huurprijzen in Brussel.  Over deze cijfers kan heel wat gezegd worden. In dit document zetten wij de studie gemeente per gemeente verder, aangevuld met van de cijfers van de Grondregie van het Brussels Gewest.

Onze studie beslaat de periode 2012 tot 2017, wat overeenstemt met de gemeentelijke legislatuur die nu afloopt.

Bovendien bestudeerden wij de evolutie van de huurprijzen van woningen met slechts één kamer. Het type woning dat de voorkeur heeft bij jongeren die voor het eerst een woning zoeken.

Vervolgens hebben wij ook de evolutie van de huurprijzen van woningen met twee kamers doorgelicht. Hier gaat het om families met kinderen waar wij onze aandacht op richten.

Telkens toetsen wij deze cijfers aan de huurprijzen voorgesteld in het aanbod van de Grondregie.

 

Evolutie gemiddelde huurprijzen 2012-2017.

 

Grondgebied

2006

2012

2017

% 2006-2017

% 2012-2017

Ukkel

594,00 €

877.00 €

823.00 €

38,55%

-6.16%

Elsene

545,00 €

730.00 €

689.00 €

26,42%

-5.62%

Oudergem

580,00 €

780.00 €

772.00 €

33,10%

-1.03%

Watermaal-Bosvoorde

563,00 €

723.00 €

717.00 €

27,35%

-0.83%

Sint-Agatha-Berchem

488,00 €

654.00 €

674.00 €

38,11%

3.06%

Etterbeek

518,00 €

689.00 €

723.00 €

39,58%

4.93%

Jette

460,00 €

605.00 €

654.00 €

42,17%

8.10%

+ Koekelberg

483,00 €

582.00 €

653.00 €

35,20%

12.20%

+ Brussel

519,00 €

604.00 €

678.00 €

30,64%

12.25%

+ Sint-Joost-ten-Node

452,00 €

535.00 €

601.00 €

32,96%

12.34%

Sint-Lambrechts-Woluwe

584,00 €

706.00 €

796.00 €

36,30%

12.75%

+ Schaarbeek

448,00 €

587.00 €

664.00 €

48,21%

13.12%

Ganshoren

536,00 €

653.00 €

739.00 €

37,87%

13.17%

+ Sint-Gillis

466,00 €

572.00 €

649.00 €

39,27%

13.46%

+ Evere

544,00 €

637.00 €

725.00 €

33,27%

13.81%

Vorst

467,00 €

609.00 €

701.00 €

50,11%

15.11%

+ Anderlecht

466,00 €

567.00 €

663.00 €

42,27%

16.93%

Sint-Pieters-Woluwe

677,00 €

744.00 €

878.00 €

29,69%

18.01%

+Sint-Jans-Molenbeek

422,00 €

573.00 €

680.00 €

61,14%

18.67%

           

GEWEST

 

649.00 €

700.00 €

 

7.86%

Grondregie

   

669,00 €

   

 

Inflatie 2012-2017 : 8.77%
« +Gemeente » : gemeente waar de inwoners een gemiddeld inkomen hebben lager dan dat van het Brussels Gewest.

Op 11 jaar tijd stegen de huurprijzen met meer dan 30 % in alle gemeenten (uitgezonderd Elsene : 26,5% en Sint-Pieters-Woluwe, 29,7%).

Twee tendensen tekenen zich af in de periode van de laatste legislatuur (2012-2017). Enerzijds een stagnering zoniet lichte daling in de rijkere gemeenten van Brussel (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde). En anderzijds een sterke stijging (meer dan 10%) in 12 van de 19 gemeenten (waarvan vier gemeenten met een stijging van meer dan 15%). Het gaat hier vooral om meer volkse gemeenten zoals Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Anderlecht, of Brussel-Stad.

De gemeenten die een stagnering of daling kenden in de periode  2012-2017 (Ukkel, Elsene, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde) kenden een sterke stijging van de  huurprijzen in de vorige legislatuur.

Aan de andere kant zagen alle gemeenten met inwoners met bescheiden inkomens hun huurprijzen stijgen met meer dan 10%, waaronder Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek met een stijging van meer dan 15% !

Het is opmerkelijk dat de gemiddelde huurprijzen in de regio stabiel blijven maar dat de gemiddelde oppervlakte van de huurwoningen gedaald is met 6%. De mensen betalen dus meer voor woningen die gemiddeld kleiner zijn.

Evolutie van de gemiddelde huurprijs voor woningen met 1 slaapkamer.

 

Gemeente

2012

2017

Verhoging

%

Sint-Pieters-Woluwe

658.00 €

633.00 €

-25.00 €

-3.80%

Ukkel

612.00 €

653.00 €

41.00 €

6.70%

Etterbeek

601.00 €

660.00 €

59.00 €

9.82%

+ Schaerbeek

548.00 €

602.00 €

54.00 €

9.85%

Jette

535.00 €

589.00 €

54.00 €

10.09%

+ Sint-Joost-Ten-Node

496.00 €

551.00 €

55.00 €

11.09%

+ Sint-Gillis

544.00 €

605.00 €

61.00 €

11.21%

Sint Agatha Berchem

564.00 €

632.00 €

68.00 €

12.06%

+ Brussel

536.00 €

601.00 €

65.00 €

12.13%

+ Koekelberg

554.00 €

628.00 €

74.00 €

13.36%

Elsene

596.00 €

676.00 €

80.00 €

13.42%

Vorst

527.00 €

601.00 €

74.00 €

14.04%

+ Sint Jans Molenbeek

512.00 €

592.00 €

80.00 €

15.63%

Sint Lambrechts Woluwe

618.00 €

720.00 €

102.00 €

16.50%

+ Anderlecht

510.00 €

597.00 €

87.00 €

17.06%

+ Evere

540.00 €

647.00 €

107.00 €

19.81%

Watermaal Bosvoorde

564.00 €

684.00 €

120.00 €

21.28%

Ganshoren

568.00 €

697.00 €

129.00 €

22.71%

Oudergem

568.00 €

715.00 €

147.00 €

25.88%

         

REGIO

554.00 €

624.00 €

70.00 €

12.64%

Grondregie (Régie foncière)

 

568.00 €

   

 

Woningen met één kamer zijn meestal de eerste woning voor jongeren. Het is dus interessant om even stil te staan bij dit type woning.

Men stelt vast dat de huur van deze woningen meer stijgt dan de globale huur. In 15 gemeenten stijgt de huurprijs met meer dan 10%, in zeven daarvan is er een stijging hoger dan 15%. Aan de top staan Evere, Anderlecht en Sint Jans Molenbeek waar de bevolking een gemiddeld inkomen heeft dat onder het gemiddelde ligt van het Gewest Brussel. De huurprijzen stijgen dus het meest voor de meest kwetsbare bevolking.

Evolutie van de gemiddelde huurprijs voor woningen met 2 kamers

 

Gemeente

2012

2017

verhoging

%

Oudergem

761,00 €

766,00 €

5,00 €

0,66%

Ukkel

799,00 €

811,00 €

12,00 €

1,50%

Elsense

817,00 €

830,00 €

13,00 €

1,59%

Sint Agatha Berchem

655,00 €

694,00 €

39,00 €

5,95%

+ Koekelberg

684,00 €

728,00 €

44,00 €

6,43%

+ Sint Joost ten Node

629,00 €

670,00 €

41,00 €

6,52%

Watermaal Bosvoorde

689,00 €

744,00 €

55,00 €

7,98%

+ Sint-Gillis

619,00 €

670,00 €

51,00 €

8,24%

Sint Pieters Woluwe

804,00 €

877,00 €

73,00 €

9,08%

Etterbeek

733,00 €

802,00 €

69,00 €

9,41%

+ Evere

668,00 €

740,00 €

72,00 €

10,78%

+ Brussel

651,00 €

723,00 €

72,00 €

11,06%

Vorst

651,00 €

724,00 €

73,00 €

11,21%

Ganshoren

684,00 €

761,00 €

77,00 €

11,26%

+ Schaerbeek

625,00 €

700,00 €

75,00 €

12,00%

+ Anderlecht

620,00 €

697,00 €

77,00 €

12,42%

Jette

618,00 €

710,00 €

92,00 €

14,89%

+ Sint-Jans Molenbeek

612,00 €

726,00 €

114,00 €

18,63%

Sint Lambrechts Woluwe

760,00 €

917,00 €

157,00 €

20,66%

         
         

REGIO

680,00 €

743,00 €

63,00 €

9,26%

Grondregie (Régie foncière)

 

721,00 €

   

 

Kijken we nu even naar woningen met twee kamers. Die zijn interessant voor jonge families. Ook hier zien we dat de gemeenten met de meest kwetsbare bevolking de huurprijzen het meeste zien stijgen (Brussel, Schaarbeek, Anderlecht, Sint Jans Molenbeek).

Bovendien blijkt dat de gemiddelde huur van woningen beheerd door de grondregie nauwelijks lager ligt dan in de privé. Slechts 3€ minder, zonder de lasten mee te tellen… De publieke woonmaatschappijen die minder rijke families zou moeten bijstaan, past eigenlijk de marktprijs toe. 

Opmerkelijk dat de gemiddelde huurprijzen in de regio stabiel blijven maar dat de gemiddelde oppervlakte van de huurwoningen gedaald is met 6%. De mensen betalen dus meer voor woningen die gemiddeld kleiner zijn.