Skip to content

Daklozen: "Dringend opvang in centra en hotels nodig"

Daklozen:

Het is bitter koud, en daarom roept de PVDA de Brusselse regering op een deel van de covid-begrotingsreserve vrij te maken. Volgens de linkse partij is er dringend nood aan meer opvangplaatsen, o.a. in hotels.

(photo : Dierk Schaefer)

Françoise De Smedt, PVDA-fractieleidster in het Brussels Parlement, interpelleert minister Alain Maron over de hoogdringendheid van de situatie: "De daklozenopvang zit aan zijn maximumcapaciteit, en toch is er nog een tekort van 1000 plaatsen. Met deze dodelijke temperaturen is dringend actie nodig: meer centra openen en meer hotels opeisen, waaronder de hotels die tijdens de eerste golf werden geopend. Er zijn nog goedgekeurde covid-reservebudgetten die nog niet zijn toegewezen. Vrijdag zullen we in het parlement minister Maron nogmaals vragen om deze middelen met spoed vrij te maken."

Voor de PVDA is ook een visie op langere termijn nodig. Françoise De Smedt: "Als de koude toeslaat, is het feitelijk al te laat. De begrotingen van het Gewest blijven hoofdzakelijk gericht op de winterperiode. De meeste van de momenteel geopende centra zullen eind maart al sluiten. Alleen een werking op lange termijn met daklozen kan resultaten opleveren om hen van de straat te krijgen. De verenigingen doen fantastisch werk. Maar momenteel blijven de resultaten ontoereikend, vanwege het gebrek aan middelen voor een meer structureel beleid. We hebben dus meer centra nodig die het hele jaar door en overdag open zijn, met meer personeel voor persoonlijke begeleiding, en ook meer housing first om de zelfredzaamheid te bevorderen."

Françoise De Smedt sluit af met een verwijzing naar de kernmaatregel van de PVDA inzake huurprijzen: "We willen ook de oorzaken aanpakken. Daarom hebben wij in het Parlement een voorstel voor een huurprijzenrooster ingediend. In Brussel stijgen de huurprijzen veel sneller dan de lonen. Een prijsverlaging is noodzakelijk om te voorkomen dat gezinnen in armoede vervallen en op straat belanden."