Skip to content

Cultuurvernieuwing en diversiteit wordt doodbespaard: PVDA eist spoedzitting Samenwerkingscommissie

Eind vorige week viel de beleidsnota van minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon in als een bom. Naast een indexeringstop en een algemene besparing van 6 procent op de werkingssubsidies wordt er maar liefst 60% afgenomen van de projectsubsidies. Een besparing die hard aankomt voor een stad als Brussel. PVDA vraagt een spoedzitting van de Samenwerkingscommissie tussen het Vlaams parlement en de VGC, en een hoorzitting in de de VGC-raad: "We hebben net meer investeringen in cultuur nodig. Daarom willen we de sector horen, maar ook Minister Benjamin Dalle op de rooster leggen. We begrijpen niet dat CD&V en OpenVLD zomaar meestappen in dit NVA-verhaal."

Er heerst onrust in het Vlaamse cultuurlandschap sinds de bekendmaking van de besparingen in de sector.  Ook voor de Brusselse kunst- en cultuursector zou een besparing een zware klap zijn. "Brussel is een grootstad met een zeer uitgebreid cultureel middenveld. Zowel gevestigde waarden als jonge kunstenaars zorgen voor een aanbod dat er komt dankzij de projectsubsidies. Ze laten de stad bruisen. 6 procent minder voor vaste werkingssubsidies en maar liefst 60% voor projectsubsidies. Dat is de diversiteit binnen de kunst- en cultuursector zo goed als plat knijpen." reageert Jan Busselen, PVDA-parlementslid in het Brussels parlement. Busselen wijst erop dat dit de derde besparingsronde is in tien jaar tijd. "Door opnieuw te besparen verlies je veel talent, maar je gaat ook mogelijkheden om over taalgrenzen en sociale barrières heen samen te werken. In het verleden werden samenwerkingen tussen cultuurhuizen en wijkorganisaties al verminderd omdat er geen geld meer was."

Het is afwachten wat de budgettaire impact precies zal zijn voor Brussel. Gisteren maakte Michaël De Cock al bekend dat deze besparing voor KVS 200.000 euro minder inkomsten betekent. "Als we de oefening maken op Muntpunt, dan spreken we van een besparing van 160.000 €. Voor Bruzz zou het om 377.000 euro minder gaan. De impact voor de gehele sector in Brussel is heel groot," zegt Busselen. "Brussel is een laboratorium voor de sector waar de artistieke voorstellingen en de succesvolle kunstenaars van morgen worden gebrouwen. Projectsubsidies spelen in dat proces een belangrijke rol. Door 60% van de projectsubsidies te amputeren maakt de Vlaamse regering meer kapot dan we denken."

Het rommelt in de cultuursector, en de linkse PVDA wil dat protest een stem geven in het parlement. "De cultuursector heeft gelijk van hiertegen te reageren. Het is een aanval op ons rijke, diverse en kritische middenveld. Daarom vragen we een spoedzitting van de Samenwerkingscommissie tussen het Vlaams Parlement en de raad van VGC. Maar we eisen ook in de VGC-Raad een hoorzitting waarin de cultuursector de mogelijkheid krijgt om de gevolgen uit te leggen op de sector." En die zijn groter dan gedacht. "Een deel van de stad leeft mee van het cultureel aanbod, denk maar aan horeca en toerisme. Minister Benjamin Dalle kan dus tegenwind verwachten op die hoorzitting," besluit de linkse volksvertegenwoordiger.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data