Skip to content

Covid-Commissie : minister Maron de komst van de tweede golf heeft geminimaliseerd

Covid-Commissie : minister Maron de komst van de tweede golf heeft geminimaliseerd

De Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron werd door de Brusselse parlementsleden verwacht om lessen te trekken uit de eerste golf van het coronavirus. Volgens de PVDA laat de minister zien dat hij de tweede golf niet de baas kan en een afwachtende houding blijft aannemen, waarbij hij de schuld op de federale overheid afwentelt door zijn eigen verantwoordelijkheden te ontlopen.

"Testen, testen, testen, zegt de WHO ons al sinds het begin van deze pandemie", zegt Françoise De Smedt, PTB-PVDA-fractieleidster in het Brussels Parlement. "Zeven maanden later, terwijl het door hem zo geroemde plan om de test uit te voeren een mislukking is, heeft de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron voorstellen om de testcentra voor september te helpen openen afgewezen", bekritiseert de PVDA-verkozene. "De gemeente Anderlecht bevestigt dat de GGC in augustus haar hulp heeft geweigerd om een testcentrum op haar grondgebied te openen. Als klap op de vuurpijl vraagt de minister haar nu om het nieuwe, voor november geplande testdorp op te zetten door zelf het personeel te vinden! Waarom heeft minister Alain Maron evenmin contact opgenomen met het UZ Brussel om een testcentrum te openen? Het ziekenhuis is nochtans in staat om dat te doen", zegt Françoise De Smedt. En verder: "Het plan hapert te veel, wat aantoont dat de minister niet goed heeft geanticipeerd. Aan de andere kant zien we gemeenten als Sint-Joost of Molenbeek het voortouw nemen door zelf testcentra te openen. Maar de minister antwoordt dat hij dat niet kan vanwege de federale overheid. Het resultaat is dat, in volle tweede golf, de asymptomatische personen niet meer getest worden, omdat de Brusselse centra overspoeld worden."

Alain Maron verdedigt zich door de bal terug te spelen naar de federale overheid, met het argument dat België toch niet meer tests kan analyseren dan ze vandaag doet. "Hij lijkt zich niet bewust te zijn van zijn eigen politieke rol. Binnen de interministeriële conferentie heeft Alain Maron al maanden de gelegenheid gehad om aan te dringen op een snellere verhoging van de testcapaciteit en zelfs op het openen van centra in de regio", voegt Françoise De Smedt eraan toe. "We weten al maanden dat we ons op een tweede golf moeten voorbereiden. We kunnen begrijpen dat de eerste golf een verrassing was, maar niet de volgende."

In de commissie, die uit de eerste golf lessen moet trekken om de tweede beter te kunnen aanpakken, is de PVDA van mening dat de Brusselse regering blijkbaar veel moeite heeft om het drieluik "testen, opsporen, isoleren" uit te voeren. Françoise De Smedt: "Alain Maron blijft zich als een bureaucraat gedragen door altijd te zeggen dat niets zijn schuld is, en door altijd op de federale overheid te wachten. Alain Maron is verplicht om de passiviteit van zijn regering te rechtvaardigen, en het enige wat hij aan Brusselse initiatieven voor het gezondheidsbeleid kan voorstellen zijn maskers in de openbare ruimte dragen of de horeca sluiten. Hij heeft het immers te druk met het minimaliseren van de politieke alternatieven die hij niet heeft gevolgd", besluit Françoise De Smedt.