Skip to content

Coronavirus : Maatregelen moeten 100% gerespecteerd worden in de publieke sector

Coronavirus : Maatregelen moeten 100% gerespecteerd worden in de publieke sector

Na verschillende getuigenissen te hebben gehoord vraagt PVDA aan de Brusselse regering om een versterking van de maatregelen in de gemeentelijke en regionale administraties, alsook in de instellingen van openbaar nut. Voor de radicaal-linkse partij worden de maatregelen nog te licht opgenomen. Alle niet essentiële diensten waarvan de hygiënevoorschriften niet kunnen gegarandeerd worden moeten opgeschort worden: Schaf tijdelijk het prikkloksysteem af, annuleer de taallessen bij Actiris, stop de verkapte uurregelingen bij de MIVB en open de portieken. Ook vraagt PVDA om tijdelijk plexiglas te plaatsen aan de gemeentelijke loketten. Dit zijn een reeks van maatregelen die noodzakelijk zijn om de gezondheid van iedereen te respecteren.

Youssef Handichi, Brusselse PVDA-verkozene, verwijst naar verschillende getuigenissen: ‘We hebben een reeks van getuigenissen ontvangen van die aantonen dat nog een hele reeks van niet essentiële diensten en activiteiten blijven doorgaan in de Brusselse openbare diensten.
Te beginnen met de opleidingen bij de MIVB.’ De agenten bij de openbare vervoersmaatschappij zitten ‘s morgens opeengepakt en kunnen bijgevolg de noodzakelijke afstand van 1 meter tussen 2 personen niet respecteren. Ook de verknipte uurregelingen blijven doorgaan: ‘Veel chauffeurs moeten een aantal uren presteren in de ochtend, pauzeren vervolgens enkele uren om dan de dienst te hernemen later op de dag. Bijgevolg zijn chauffeurs en agenten vaak gedwongen om samen te zitten in de depots.’ Handichi vervolgt: ‘We vernamen ook dat de prikklok actief blijft in de gemeentelijke administraties en in bepaalde instellingen van openbaar nut. Maar hygiënische zeep of klinische doekjes om handen en materiaal te desinfecteren zijn niet voorzien. Bovendien krijg je het effect dat mensen in een rij komen te staan, en dat moeten we vermijden. Ook de taallessen bij Actiris blijven van kracht bij Actiris voor de werkzoekenden. We kregen klachten binnen van mensen die zeggen dat de voorziene klaslokalen te klein zijn met alle risico’s vandien.’


Youssef Handichi vraagt dan ook een aantal dringende aanpassingen: ‘Voor de MIVB roepen we minister van mobiliteit Elke Van Den Brandt op om de verknipte uurregelingen stop te zetten bij de MIVB en de portieken aan de stations open te zetten om onnodige wachtrijen te vermijden. Verder vragen we ook om de vormingen tijdelijk stop te zetten en te vermijden dat werknemers van de MIVB samen worden gezet in te kleine ruimtes zoals we deze ochtend konden waarnemen. Alle activiteiten die niet noodzakelijk zijn moeten opgeschort worden.
Verder vragen we dat de chauffeurs niet worden vervangen in het midden van een lijn maar wel in de depots, nadat de cabines zijn gereinigd. Tenslotte moet het kuispersoneel worden versterkt, het dateert al voor de Corona-crisis dat het kuispersoneel niet meer kan volgen.’
Handichi: ‘Voor de lokale en regionale administraties vragen we tenslotte om de prikklokken onmiddellijk stil te leggen. De hygiënische omstandigheden kunnen niet gewaarborgd worden en de prikklok genereert ook wachtrijen waarbij de gevraagde afstand per werknemer moeilijker worden gewaarborgd. Ook het loketpersoneel moet beter beschermd worden en dat kan door glas of plexiglas te installeren aan het loket. Telewerk tenslotte moet mogelijk gemaaakt worden daar waar het kan.”

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data