Skip to content

Coronavirus in de rusthuizen: de PVDA vraagt een parlementaire onderzoekscommissie

Coronavirus in de rusthuizen: de PVDA vraagt een parlementaire onderzoekscommissie

De PVDA heeft de Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementen gevraagd om het beheer van de coronaviruscrisis in de rusthuizen te onderzoeken door middel van een onderzoekscommissie.

"In Brussel is de oversterfte in de rusthuizen hoger dan in de rest van het land. Verschillende elementen van het beheer van deze crisis door de overheid moeten zorgvuldig worden onderzocht ", zegt Françoise De Smedt, fractieleider van de PVDA in het Brussels Parlement. "Bijvoorbeeld, het gebrek aan maskers en veiligheidsuitrusting in het algemeen. Dit was voor het zorgpersoneel echt een moeilijk punt. En ik denk natuurlijk ook aan de screening, waar in de sector veel vraag naar was en die veel te laat werd georganiseerd. Aan de andere kant roept de vertraging in de planning door de regering in Brussel ook vragen op.


Het coronavirus sloeg hard toe in de rusthuizen. Op 26 mei 2020 zijn in Brussel 636 bewoners overleden aan de ziekte. Wekenlang werd in snel tempo melding gemaakt van tekorten aan beschermingsmiddelen, gebrek aan testen en gebrek aan ondersteuning van het zorgpersoneel.


De PVDA wil dat die onderzoekscommissies uitzoeken hoe de zaken zo slecht zijn kunnen verlopen. "De directie, het personeel, hun gezinnen en het grote publiek vonden de maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus in de rusthuizen binnendrong te beperkt en te laat", zegt Françoise De Smedt, PVDA-fractieleider in het Brussels Parlement. "Als gevolg daarvan is er een dramatische situatie ontstaan in de rusthuizen. We willen de oorzaken van die drama's onderzoeken. Het is ook een aanzet tot verbetering om optimaal voorbereid te zijn op mogelijke nieuwe infectiegolven." zegt het linkse parlementslid.


De PVDA onderscheidt drie belangrijke bronnen van politieke verantwoordelijkheid in verband met de bestrijding van het virus in woonzorgcentra: beschermende uitrusting, personeel en screening. We voegen ook een vierde categorie toe die een gevolg kan zijn van politieke verantwoordelijkheden: de oversterfte. Het is van essentieel belang te onderzoeken of sterfgevallen voorkomen hadden kunnen worden, en er moeten lessen worden getrokken om dit in de toekomst te voorkomen. Een laatste element dat de PVDA wil onderzoeken is ook het goed functioneren van het sociaal overleg, wat natuurlijk essentieel is in tijden van crisis.


Françoise De Smedt roept de andere partijen in hun respectieve parlementen op om de vraag voor deze onderzoekscommissies te steunen. "We hopen echt dat iedereen deze kans zal aangrijpen, ongeacht zijn of haar politieke voorkeur. Onze rusthuizen hebben een echte tragedie beleefd. Bewoners, hun familie en personeel hebben het recht te weten hoe dat is gebeurd. De vraag is ook of anticiperende maatregelen het aantal slachtoffers in rusthuizen en de moeilijkheden op het terrein hadden kunnen beperken, en vooral welke maatregelen in de toekomst moeten worden genomen".

Hier vindt u het voorstel dat naar het Brussels Parlement is gestuurd met het verzoek om een onderzoekscommissie in te stellen.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data