Skip to content

Coronavirus: een bufferstructuur, ook voor woonzorgcentra - PTB Region de Bruxelles

Coronavirus: een bufferstructuur, ook voor woonzorgcentra - PTB Region de Bruxelles

Men gaat een bufferstructuur opzetten om sommige personen die aan het herstellen zijn op te vangen vooraleer ze naar huis terugkeren. De bewoners van woonzorgcentra worden er echter niet in betrokken. De PVDA vraagt de overheid om in deze bufferstructuur ook in plaatsen te voorzien voor rusthuisbewoners. De bedoeling is "de ziekenhuizen te ontlasten zonder gevaar op nieuwe besmettingen in de woonzorgcentra.", zegt Françoise De Smedt, fractieleider van de PVDA in het Brussels parlement.

(Photo Geralt / Pixabay)

Françoise De Smedt: "We steunen de oprichting van een tussenstructuur voor herstellende patiënten met de bedoeling de ziekenhuizen te ontlasten. We vragen echter om deze structuren ook open te stellen voor de bewoners van woonzorgcentra en dit om elk risico op overdracht te vermijden. Dit is des te belangrijker daar er nog lang geen sprake is van systematische testing. Zo zou er in de woonzorgcentra ook meer plaats gemaakt kunnen worden om besmette of vermoedelijk besmette bewoners te isoleren. De situatie in de homes is op dit ogenblik het zorgwekkendst van allemaal. We vragen dus dat de regering haar huiswerk overdoet."

Voor de PVDA moeten de woonzorgcentra een prioriteit worden. Françoise De Smedt: "De getuigenissen van het verzorgend personeel in de woonzorgcentra zijn alarmerend. Ze hebben geen materiaal, er zijn geen tests en ze zijn erg bang om het virus over te dragen op de bewoners en hun familie. Alleen al in Brussel zijn er 500 van deze personeelsleden getroffen. Ze vertellen ons dat, als het zo verdergaat, de woonzorgcentra zullen leeglopen... Het is gewoon griezelig. Ongeveer 100 overlijdens als gevolg van Covid-19 werden reeds bevestigd en nog eens 100 sterfgevallen zouden "verdacht" zijn. Als we niet willen dat de woonzorgcentra veranderen in sterfhuizen die aan hun lot worden overgelaten, hebben we een ambitieus en strak beleid nodig: iedereen testen, de besmette personen volledig isoleren, in het nodige beschermingsmateriaal voorzien... en ook geen patiënten die drager zijn van het virus naar de woonzorgcentra terugsturen.