Skip to content

Coronapas zoals in Frankrijk om op café te gaan? De PVDA zegt neen

Coronapas zoals in Frankrijk om op café te gaan? De PVDA zegt neen

Gezien de achterstand in de vaccinatiecampagne in Brussel zal de regering Vervoort een coronapas opleggen in plaatsen van het dagelijks leven, zoals cafés en restaurants. Volgens de PVDA tapt de Brusselse regering altijd uit hetzelfde vaatje: ze stelt onvoldoende middelen ter beschikking om de vaccinatie te doen vooruitgaan en legt dan de schuld bij de bevolking.

Photo : Biphop / Flickr

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Wij zijn geen voorstander van een coronapas naar Frans model, waarmee de regering toegeeft dat ze heeft gefaald en een heel deel van de bevolking nog meer dreigt te verdelen en uit te sluiten. De invoering van een coronapas zoals in Frankrijk verhult een structureel probleem dat al lang bestaat: de Brusselse bevolking ontbeert een uitgebouwde eerste lijn en toegang tot de zorg. 4 op de 10 mensen in het Brussels Gewest hebben geen huisarts. De covidcrisis heeft aangetoond dat deze eerste lijn dringend moet worden versterkt. Het wordt tijd dat de Brusselse regering een ambitieus plan uitwerkt zodat het hele Gewest over een degelijke medische dekking beschikt. Dit betekent dat er meer dan honderd medische huizen moeten worden geopend, anders zullen we bij toekomstige crises met gelijkaardige ongelijkheid te maken krijgen".


Zij voegt daaraan toe: "Er heerst veel wantrouwen onder de mensen om gevaccineerd te worden, en vertrouwenspersonen kunnen helpen om hen met persoonlijke gesprekken te overtuigen. Wij zien in onze groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk dat het een discussie is met elke persoon, dat je echt moet kunnen luisteren, vragen en angsten moet kunnen beantwoorden."


Zij vervolgt: "Maar op het terrein krijgen de groepspraktijken veel te weinig informatie. Sommige ontvangen gewoon een flyer, andere een opleidingsaanbod op het laatste moment waaraan de artsen niet kunnen deelnemen. In het beste geval wordt de campagne opgevat als een campagne voor een klassieke infectieziekte. Wij hebben een campagne nodig waarbij de eerste lijn veel meer wordt betrokken, door haar ook te helpen met geschikte bewustmakingsinstrumenten.


Voor het PVDA-parlementslid is het opnieuw de bevolking die met de vinger gewezen wordt, terwijl de regering niet genoeg middelen ter beschikking stelt: "Er zijn maar 5 vacci-bussen, waarom vermenigvuldigen ze die niet met twee of drie? Waarom plaatst men ze niet voor meer winkels? Er zijn maar een paar apotheken bij betrokken, waarom dit niet veralgemenen? Apothekers zijn ook vertrouwenspersonen in de wijken. Waarom geen gebruik maken van de lokale sociale en gezondheidscontracten om andere actoren die dicht bij de mensen staan te betrekken? Er kan nog meer vooruitgang worden geboekt. In plaats daarvan zal de regering de bevolking verdelen, spanningen creëren en het eigenlijk eerder slechter dan beter doen in verband met het wantrouwen van de mensen".