Skip to content

Burgerinterpellatie in het Parlement: De PVDA reikt de linkse partijen de hand "om het CETA voor eens en voor altijd af te wijzen"

Deze donderdag kwamen burgers in het Brussels Parlement aan het woord: Zij verzamelden 5.000 handtekeningen om de parlementsleden te kunnen vragen het CETA (het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, vergelijkbaar met het TTIP met de VS) te verwerpen. De burgers herinnerden eraan dat het CETA, hoewel het nog niet door alle parlementen is geratificeerd, al wordt toegepast. De PVDA steunt de vraag van de burgers om een volksraadpleging te organiseren. De linkse partij wijst erop dat zij daartoe een wetsvoorstel heeft ingediend, maar dat het nog niet in het parlement is besproken. De PVDA reikte de verkozenen van de PS, Ecolo, sp.a en Groen ook de hand om "woorden in daden om te zetten" door "het CETA uit de koelkast te halen" en "het voor eens en altijd weg te stemmen."

Youssef Handichi, afgevaardigde van de PVDA in het Brussels Parlement, luisterde in de commissie naar de burgers die een verzoekschrift hebben ingediend, en hij zegt: "De burgers vragen om een volksraadpleging over het CETA. Wij ook! Alleen heeft de meerderheid nog niet eens de moeite genomen om ons wetsvoorstel te bespreken waardoor men een dergelijke raadpleging zou kunnen organiseren. We hebben de verkozenen van de PS, Ecolo, sp.a en Groen ook de hand gereikt en hen uitgenodigd om de daad bij het woord te voegen: We hebben nu de macht om het CETA uit de koelkast te halen, het in het Brusselse parlement te doen stemmen en tegen te stemmen, om het voor eens en altijd te verwerpen. Dat zou in overeenstemming zijn met de verklaringen van die partijen die in 2016 zelfs een resolutie tegen het CETA hebben gestemd. We zouden een meerderheid in het parlement hebben tegen het CETA en zouden ferme stokken in de wielen van de Europese Commissie kunnen steken. Waarom stellen de andere partijen de stemming over het CETA in Brussel en Wallonië uit, terwijl het al wordt toegepast en dringend moet worden gestopt?"

De volksvertegenwoordiger van de linkse partij is verontrust over het CETA, dat al in werking is getreden zonder dat alle parlementen het hebben geratificeerd: "Dit vrijhandelsverdrag moet worden afgewezen: het heeft tot doel onze sociale, milieu- en gezondheidsnormen te verlagen terwijl de concurrentie en de macht van de grote monopolies wordt vergroot; het richt ook privérechtbanken op, zodat multinationals de staten kunnen aanvallen. Het is daarom dringend noodzakelijk om er zich formeel tegen te verzetten. Het is niet normaal dat, wanneer er grote financiële belangen op het spel staan, de Europese Commissie en de regeringen systematisch hun wil doordrukken en aan het democratisch proces voorbijgaan."

Ter herinnering: het maatschappelijk middenveld is sinds 2015 massaal en internationaal tegen het CETA in beweging gekomen.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data