Skip to content

Brusselse rusthuizen: Geen kruimels maar structurele middelen om personeel aan te werven en de lonen te verhogen

Brusselse rusthuizen: Geen kruimels maar structurele middelen om personeel aan te werven en de lonen te verhogen

Dinsdag stelde de Brusselse regering haar herstelplan voor met zes miljoen euro voor de rusthuizen. Volgens de PVDA drijft de regering de spot met de sector.

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Het zijn kruimels en een eenmalige maatregel terwijl de sector om structurele maatregelen vraagt." En: "Het Brussels Gewest moet niet in enkele miljoenen, maar in tientallen miljoenen rekenen om personeel aan te werven en de lonen in de Brusselse zorgsector (rusthuizen, gehandicaptenzorg, ...) te verhogen."

De linkse partij roept de Brusselse regering op om daarover met de vakbondsvertegenwoordigers te onderhandelen. Françoise De Smedt legt uit waarom: "Het is dringend nodig dat de regering snel initiatieven neemt om de vertegenwoordigers van het personeel te ontvangen en met hen te onderhandelen over een structurele enveloppe voor de herfinanciering van de sector.

"We hebben een overeenkomst nodig op basis waarvan we ons kunnen voorbereiden op een mogelijke tweede golf. Het personeel moet de nodige ademruimte krijgen. De gebeurtenissen waren traumatisch voor de werknemers. De Brusselse regering hoort dit leed duidelijk niet. Het rusthuispersoneel voelt zich opnieuw in de steek gelaten. Het gaat er ook om beter te zorgen voor onze senioren die de afgelopen vier maanden een echte nachtmerrie hebben doorgemaakt. Herwaardering van het personeel betekent ook een betere bescherming voor kwetsbare mensen", besluit Françoise De Smedt.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data