Skip to content

Bewoners en personeel van Orpea moeten niet opdraaien voor de rekening!

Bewoners en personeel van Orpea moeten niet opdraaien voor de rekening!

De commerciële uitbater van woonzorgcentra Orpea zal tien residenties in België sluiten, waaronder zeven in Brussel. Zowel bewoners als personeel zullen moeten verhuizen. Maar de mogelijke komst van een nieuwe investeerder zorgt voor onzekerheid. "Dit is zeer slecht nieuws voor de betrokken bewoners en medewerkers, die nu al op hun tandvlees zitten", reageert Brussels PVDA-parlementslid Jan Busselen. De linkse partij vraagt om de continuïteit van de zorg te garanderen, de banen te vrijwaren en om een einde te stellen aan de commercialisering van de zorgsector.

Een mogelijke herstructurering van de woonzorgcentra van Orpea in België hing al maanden in de lucht. Vandaag kennen we het verdict: zeven sluitingen in Brussel, drie in Vlaanderen. "Voorlopig worden personeel en bewoners herplaatst. Dit betekent dat de bejaarde bewoners in hun laatste levensjaren verplicht worden te verhuizen. Naar een andere locatie, naar een nieuwe omgeving, omringd door nieuwe gezichten. Iets wat we willen voorkomen, want kwaliteitszorg betekent ook continuïteit", antwoordt Jan Busselen, Brussels parlementslid voor de PVDA.

De directie van Orpea Belgium zegt de werkgelegenheid en zorg voor alle betrokkenen te willen garanderen, maar voegt er meteen aan toe dat deze beslissing nog bekrachtigd moet worden door de directie in Parijs. Orpea stipt ook aan dat er mogelijk een nieuwe investeerder op het toneel zou kunnen verschijnen. "Van de werknemers, vooral de arbeiders, krijgen we te horen dat ze zich grote zorgen maken en betwijfelen of het voltallig personeel wel zal worden overgeplaatst", zegt Jan Busselen.

Voor de linkse oppositiepartij toont deze aankondiging eens te meer aan dat de commercialisering van de ouderenzorg een probleem vormt. De winstlogica is onverenigbaar met de zorglogica. Voor Busselen blijft de werkgelegenheidsplannen van Orpea onduidelijk: "We weten alleen dat de aandeelhouders al jaren grote winsten via Orpea binnengerijfd hebben. Maar nu het slecht gaat, zijn het de bejaarden en werknemers die de rekening betalen. Dit is wat er gebeurt als je de zorg aan de markt overlaat." Jean-Claude Marian, de oprichter van Orpea, is multimiljonair geworden dankzij het "grijze goud". De Fransman bracht zijn bedrijf naar de beurs en verhuisde enkele jaren geleden ook naar België om onze belastingvoordelen te genieten. Zijn vermogen wordt vandaag geschat op 400 miljoen euro. "Jean-Claude Marian werd rijk en groot door het commercieel uitbaten van de ouderenzorg. Maar winst was zijn drijfveer, niet kwaliteitszorg. Dat blijkt uit het boek 'Les Fossoyeurs' ("De Grafdelvers") van Victor Castanet", aldus Busselen.

Sedert jaren hebben de opeenvolgende Brusselse regeringen de commercialisering van de sector toegestaan. "Vandaag zijn maar liefst 66% van de rusthuizen in handen van grote privéspelers. Deze trend moet worden gestopt en daarvoor zijn overheidsinvesteringen nodig. De laatste hervorming van de Brusselse regering schiet tekort, en op een hervorming van de omkaderingsnormen wordt al 30 jaar gewacht", aldus Jan Busselen. "Jarenlang heeft Orpea overheidsgeld ontvangen van het Gewest, we hebben in zekere zin hun winsten gesubsidieerd. Vandaag is het niet aan Orpea om de dans te leiden, de overheid moet ingrijpen om het behoud van de banen en de continuïteit van de zorg te garanderen", besluit Busselen.