Skip to content

Begroting 2024: besparingen voor overheidsdiensten, miljoenen voor adviesbureaus

Begroting 2024: besparingen voor overheidsdiensten, miljoenen voor adviesbureaus

De Brusselse regering heeft besloten om 150 miljoen euro te besparen op openbare diensten, terwijl we tegelijkertijd te horen krijgen dat ze honderden miljoenen uitgeeft aan consultancykosten. Kortom: minder middelen voor de MIVB en meer voor Deloitte... De Brusselse werknemers willen deze besparingen niet. Het is tijd voor een breuk met dit beleid, dat de rode loper uitrolt voor grote projectontwikkelaars en consultancybedrijven en bespaart op diensten voor de Brusselse gezinnen. Hieronder de toespraak van PVDA-parlementslid Jan Busselen tot Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open vld) tijdens de stemming over de begroting 2024 van het Brussels Gewest.

In 2019 verklaarde deze regering zichzelf tot "de meest progressieve van het land". Sindsdien zijn de maskers afgevallen. De laatste begroting toont dat jullie besparen. Er wordt bespaard op de rug van de Brusselse bevolking terwijl de levenskost duurder wordt. 

De huurprijzen worden onbetaalbaar. De energieprijzen blijven hoog, de voedselprijzen in de winkel gaan door het dak. De waterprijs is met 30 procent gestegen. Elke keer zijn het de werkende mensen die de rekening betalen. En door de blokkering van de lonen die jullie op federaal niveau hebben gestemd, is de koopkracht van de mensen met 3000€ gedaald. 

En wat doet de “meest progressieve regering van het land”? 150 miljoen aan directe besparingen, een vermindering van 3 à 10% in alle overheidsdiensten. "Mensen in de administratie die op pensioen gaan zullen bijvoorbeeld niet vervangen worden.” zei de heer Clerfayt tijdens de begrotingscommissie bicommunautaire zaken. U noemt dat trouwens "soberheid". En dat is toch wel cynisch: want zowel PS als Vooruit manifesteerden 3 dagen geleden nog tegen besparingen op de Europese vakbondsbetoging. 

Door jullie besparingen zullen er minder VTE’s zijn bij de openbare huisvestingsmaatschappijen. Minder geld, minder personeel voor sociale huisvesting, op een moment dat 56.000 gezinnen op de wachtlijst staan voor een sociale woning. 12.000 mensen meer dan in 2019.  Dat terwijl het personeel van de huisvestingsmaatschappijen hier vorige week actie voerden voor meer investeringen, méér personeel. U doet het omgekeerde.

Bovenop die besparingen wordt nog eens 20 miljoen euro weggehaald bij de OCMW’s. 20 miljoen euro die gezinnen in energiearmoede moeten helpen. Middelen die 200 jobs op de helling zetten bij de OCMW’s zeggen de vakbonden. En dan lees ik op sociale media dat Ecolo zegt dat er geïnvesteerd moet worden in toegankelijke openbare diensten. Dat is niet te begrijpen. 

Maar er wordt natuurlijk niet op alles bespaard, voor sommige dingen is er wél geld. Voor peperdure consultancybureaus is er geld. En in het bijzonder voor het beursgenoteerde bedrijf Deloitte. U hebt hen meer dan 100 miljoen betaald in 4 jaar tijd en dat is nog een onderschatting! Elk jaar geeft de minister van Mobiliteit tussen de 30 en 40 miljoen uit aan dure consultants. 145 miljoen over de legislatuur voor de MIVB alleen! En ook minister Gatz doet zijn duit in het zakje en besteedt miljoenen aan consultancykosten voor de kilometerheffing Smartmove, uiteraard opnieuw aan Deloitte. Voor de consultancybureau’s zien we geen besparingen. .

Maar voor de Brusselse gezinnen wel. Elke week zijn er meer en meer acties en betogingen aan de poorten van dit Parlement. Van werkende mensen, huishoudhulpen, ouders van kinderen met een handicap, van sociaal werkers, van psychologen, van zorgwerkers, die aan het eind van hun Latijn zijn. 

Sommige partijen hier uit de meerderheid zien we mee betogen op straat, om in de regering dan het omgekeerde te doen van wat zij vragen. Of het nu gaat om investeringen in openbare diensten, in betaalbaar wonen of in de ratificatie van handelsovereenkomsten. En dat is wat mensen kwaad maakt.

Uw politiek, het tekort aan betaalbare woningen, de dalende koopkracht, de files, de problematiek van dakloosheid en drugsverslaving… dát zijn de problemen die moeten aangepakt worden. En dat gaat niet lukken door te besparen op sociale huisvesting en openbare diensten. Wel door investeringen en fiscale herverdeling, door in te gaan tegen de liberale besparingslogica. 

Sommige politici hier, die mee verantwoordelijk zijn voor de sociale crisis waarin we zitten, willen nu de fout afschuiven op ons. Pas op voor de simplismen! Let op voor de populistische partijen. En daarmee proberen ze meteen de aandacht weg te leiden van de sociale crisis die ze zelf veroorzaken. 

En tegelijkertijd komen ze af met grote fusies tussen Gemeenten en Gewest, en meer regionalisme als de grote mirakel-oplossing. Niets is simplistischer dan te geloven dat in ons land van een zakdoek groot, waarin Brussel voor een groot deel economisch afhankelijk is van werkvolk uit Vlaanderen en Wallonië en waarin dat werkvolk afhankelijk is van Brussel, nog meer regionalisme ons naar welke uitweg uit deze crisis dan ook zal leiden. Tenzij het land nog verder splitsen voor de heer Smet een uitweg is. Het zijn jullie institutionele hervormingen die ons tot de communautaire lasagne heeft gebracht die hopeloos inefficiënt was tijdens de covidcrisis, in de mobiliteitsknoop of in de klimaatproblematiek. 

Nog meer concurrentie tussen de regio’s helpt ons niet vooruit. Integendeel, we hebben meer samenwerkingsfederalisme nodig. De metro, de tunnels, het rioleringsnetwerk, de oude sociale woonwijken werden gebouwd met federaal geld. Vanuit het principe van solidariteit en samenwerking. 

Eén ding is zeker. Wij gaan de mensen geen lucht verkopen en wij gaan de mensen niet tegen elkaar opzetten. Wij komen op voor alle werkende mensen in dit Gewest door in ons land samen te vechten voor een echt sociaal beleid waarin publieke investeringen opnieuw mogelijk gemaakt worden en politiek niet in functie staat van grote bedrijven en concultancybureau’s.